Geen Energiepark A59 in de Oranjepolder!

De gemeente Oosterhout heeft ambitieuze klimaatplannen en dat juicht iedereen toe, ook de ondertekenaars van deze petitie. 
Maar helaas heeft de gemeente haar oog laten vallen op de Oranjepolder als mogelijke locatie voor een gigantische zonnepanelenpark (grootte van 55 voetbalvelden) en windpark met 3 (of 2 lezen we in de krant) windturbines van 235 meter hoog, oftewel 5x de hoogte van de basiliek in Oosterhout. Dit alles naast het bestaande windmolenpark van Weststad wat in 2028 ook wordt vervangen voor nieuwe (hogere) windturbines. De Oranjepolder verliest 25% van haar omvang door dit energiepark waarbij er onomkeerbare schade aan de natuur wordt aangericht. 

De ondertekenaars van deze petitie zijn tegen dit energiepark om de volgende redenen. 

Windpark: NEE
De belangengroep Oranjepolder heeft als uitgangspunt: alle nieuw te bouwen windturbines worden op minimale afstand van 10x de tiphoogte van de bebouwing geplaatst. Dit betekent dat er in de Oranjepolder geen plaats is voor windturbines. De risico's voor de gezondheid door onder andere laag-frequent geluid, geluidsoverlast, overlast door slagschaduw, onomkeerbare schade aan flora en fauna, horizonvervuiling en waardevermindering van huizen zijn de belangrijkste redenen.

Lees verder onder de advertentie

Zonnepark: NEE
Zonnepanelen behoren eerst op woningen geplaatst te worden, vervolgens op en bij bedrijven en wanneer noodzakelijk pas in het buitengebied. De belangengroep Oranjepolder is van mening dat er onvoldoende onderzoek gedaan is naar mogelijkheden van plaatsing van zonnepanelen op woningen en bedrijven en ook is er onvoldoende duidelijkheid wat de risico's voor mens en natuur zijn als het zonnepark in de Oranjepolder geplaatst gaat worden.

Ik zeg NEE

Met de ondertekening van deze petitie spreek jij je uit tegen het Energiepark A59 in de Oranjepolder.

 

Alleen samen staan we sterk

Alleen samen kunnen we een vuist maken tegen de gemeente en haar plannen, daarom is het sterk om samen de strijd aan te gaan. Wij als belangengroep staan sterker en komen krachtiger over als goed aan toonbaar is, welke bewoners tegen zijn. Daarom verzoeken wij jou vriendelijk je in te schrijven (alleen naam, adres, en e-mail) bij onze belangengroep, via onderstaande link.

Petitie energieparkA59nee

Petitie beëindigd

935 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Belangengroep Oranjepolder

Stuur Een Email

Petitie tegen nieuw Bedrijventerrein Winterswijk

1427 Handtekeningen

STEUN HET AMSTERDAMSE MIEN RUYSPLANTSOEN

577 Handtekeningen

GEEN "KNIP" KANAALWEG HEILOO

957 Handtekeningen

Tekenen Promoten