Red de monumentale beuken aan de Sysseltse Laan

Steun deze petitie tegen de fasegewijze kap van levende monumentale beuken aan de Sysseltse Laan te Ede

 

Lees verder onder de advertentie

Informatie

Binnen een paar maanden worden 64 monumentale beuken aan de Sysseltse Laan (zuidwestelijke ter hoogte van de Didi Rooslaan) gekapt. Ze worden vervangen door jonge beukjes. Over (minder dan) 10 jaar volgen de 125 bomen aan de andere kant van de Sysseltse Laan. Dat is niet nodig, want het zijn levende, gezonde bomen! De gemeente heeft tot kap besloten zonder inspraak van omwonenden. Lees hieronder het bericht (20-11-2020) van de gemeente:

 

https://www.kazerneterreineninede.nl/nieuwsoverzicht/beheermaatregelen-en-onderhoud-sysseltselaan/ 

 

Lees ook onderstaand bericht:

https://m.facebook.com/100000131922162/posts/4228599703821052/?sfnsn=mo 

 

Update (4-1-2021)

Onze petitie heeft al veel ondertekenaars opgeleverd. Ook zijn er terugkerende vragen. Om misverstanden te voorkomen: er is geen verband met houtverkoop of biomassa! De gemeente wil de Sysseltse Laan onderhouden, en dat is terecht. De beuken zijn sterk achteruit gegaan. Het gaat ons om de onjuiste keuze om nu in één keer 64 beuken te kappen en daarvoor nieuwe beuken te planten. Dit moet veel geleidelijker, waarbij de levende bomen de komende jaren nog kans krijgen op herstel.

 

Petitie in de media (9-1-2021)

De stand is nu 1.063 handtekeningen en dat binnen ruim één week. We voelen ons als werkgroep gesteund door de massale ondertekening van onze petitie. De petitie trok de aandacht van:

De Gelderlander en

Ede Stad.

 

Uitnodiging van wethouder om te komen praten (9-1-2021)

Het eerste resultaat is dat de wethouder ons heeft uitgenodigd voor een gesprek op 13-1-2021 om o.a. de mogelijkheden door te nemen om aan ons standpunt tegemoet te komen. In de uitnodiging staat dat het geen gemakkelijke opgave zal zijn gezien de staat van (dit deel van) de Sysseltse Laan en de beperkte alternatieven. Dit betekent dat we er nog niet zijn. Jullie massale ondertekening helpt ons om te laten zien wat veel Edenaren ervan vinden.

 

Kapvergunning aangevraagd (9-1-2021)

De juridische procedure loopt ondertussen door. De gemeente heeft de aanvraag voor de kapvergunning ingediend (publicatie op 30-12-2020). Omwonenden hebben al zienswijzen ingediend of doen dat binnenkort.

 

Gesprek met wethouders gemeente Ede (update 4-2-2021)

Op woensdag 13 januari hebben we als werkgroep een gesprek gehad over het beheerplan Sijsseltselaan met de gemeente en de projectmanager kazerneterreinen. Dit zijn de uitkomsten:

 

- Er is in dit gesprek erkenning gegeven aan ons bezwaar dat we geen inspraak hebben gehad en het participatieproces niet goed is verlopen.

- Ook hebben we gehoor gekregen voor ons verzoek om een onafhankelijke expert opnieuw naar het plan te laten kijken, waarin op ons uitdrukkelijk verzoek gekeken zal gaan worden of er een alternatief mogelijk is met zoveel mogelijk behoud van de nog gezonde beuken. Dit is een belangrijke stap voorwaarts. 

- De uitvoering van het oorspronkelijke beheerplan zal on-hold worden gezet, wat inhoudt dat de projectleider de omgevingsdienst waar de kapvergunning is aangevraagd hierover inlicht.

- Op een zo kort mogelijke termijn wordt dan een onafhankelijke tweede mening over het beheerplan gevraagd.

 

Er zal alsnog zorgvuldig worden gekeken naar alternatieven voor het beheerplan Sysseltselaan. De deskundige voor de tweede mening is inmiddels gekozen en gaat medio februari de situatie ter plaatse beoordelen.

 

Jullie inmiddels ruim 1.300 handtekeningen onder de petitie hebben hiermee effect gehad! 

 

We houden jullie op deze pagina verder op de hoogte van de uitkomsten. 

 

Ons doel

Wij als Werkgroep Sysseltse Laan willen onderhoud aan de beukenlaan waarbij de nog levende beuken een kans krijgen. Geen grootschalige kap van levende, monumentale bomen. Met de ondertekening van deze petitie ondersteunt u ons initiatief. 

 

 

Teken Deze Petitie!

70%
Handtekeningen: 1403
Doel Handtekeningen: 2000
Deze Petitie Is Gestart Door:

Werkgroep Sysseltse Laan (contactpersoon: A.W. de Beer)

Stuur Een Email

Tekenen Promoten