Laat het Centraal Eindexamen 2021 vervallen!

Wij pleiten voor het laten vervallen van het CE in 2021, ten gunste van een slaag-/zakregeling op basis van het SE, onder de volgende argumenten:

 

Lees verder onder de advertentie

- De huidige lichting examenkandidaten krijgt onvoldoende lessen. Door de herinvoering van de 1,5-meter wordt op veel scholen lestijd gehalveerd of gestreamd en dit doet af aan de oefening en vaardigheden die voor het CE noodzakelijk zijn en waar de huidige examenkandidaten recht op hebben. Als we dit in vergelijking trekken tot de examenklassen van 2020, zien we dat wij voor een langere tijd een verminderde kwaliteit aan les hebben gekregen.

 

- Het afgelopen halfjaar was de norm in Nederland: verkouden = testen = thuisblijven. Veel leerlingen waren hierdoor gedwongen veel lesuren te missen en hebben een achterstand opgebouwd. Ook misten zij bijlessen die juist waren ingepland om het vorig jaar in te halen, waarin ook al een lockdown voor een onderbreking had gezorgd. Daarbij zijn er op scholen uitbraken geweest waardoor hele klassen of leerjaren meerdere weken minder lessen heeft gevolgd.

Dit kunnen wij  ook terugzien in onze resultaten, en wij zullen hier zeker niet de enige in zijn. 

 

- Scholen begeleiden ons al 4-6 jaar. Zij kunnen prima op basis van het SE icm een advies bepalen of wij al dan niet klaar zijn voor een vervolgopleiding. Dit zegt meer dan één toets, die we ook nog eens niet goed kunnen voorbereiden en waarvan de normering nu minder serieus geworden lijkt. 

 

- Wij voelen ons als oudste leeftijdsgroep op school minstens zo onveilig als onze docenten en volwassenen buiten de school. We staan achter de 1,5-meter afstand. En vragen daarom om de consequenties die dit voor het CE heeft te aanvaarden. In plaats van ons hier onnodig veel druk en stress over te laten voelen. 

 

- De voortdurende wijzigingen en onduidelijkheid en de lengte van de CE-periode maken ons onrustig. Geef ons het SE en laat ons dat goed doen. Schep duidelijkheid. En laat veiligheid en vertrouwen in ons en de scholen daarin prevaleren. 

We roepen de minister van onderwijs op om op grond vak bovenstaande argumenten het CE dit jaar te laten vervallen en een goede slaag-/zakregeling op basis van het SE in te voeren.

Petitie beëindigd

1337 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Dion van der Burgh

Stuur Een Email

Cinerama Filmtheater moet blijven!

5981 Handtekeningen

NEE tegen Oostelijke randweg Middelharnis

423 Handtekeningen

Tekenen Promoten