Zorg vergoed voor iedereen met COVID-19 klachten

Brief aan het Ministerie van Gezondheid, t.a.v. de heer Hugo de Jonge     

 

Lees verder onder de advertentie

1 maart 2021                                      

 

Geachte heer De Jonge,

 

We willen hierbij, als zorgprofessional, uw aandacht vragen voor het volgende: mensen die restklachten overhouden aan COVID-19 lopen op dit moment tegen de volgende problemen aan;:

  • Ze komen niet in aanmerking voor herstelzorg (zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek) als het eind van de acute fase van de ziekte langer dan 4 maanden geleden is. M.a.w. als iemand in eerste instantie denkt dat het vanzelf beter zal gaan en na een half jaar zich realiseert dat zij/hij het toch niet alleen kan, krijgt zij/hij dan de herstelzorg niet meer vergoed van de verzekeraar. Wat nog erger is: dan krijgt zij/hij geen enkele zorg uit hoofde van de eerste lijn vergoed. We zien in de praktijk dat de rest klachten van de ziekte heel lang aanhouden (tot zeker 1 jaar) en dat de personen met een langdurig corona traject niet goed kunnen functioneren (o.a. hun werk niet volledig kunnen hervatten, maar ook thuis niet hun taken weer volledig kunnen oppakken).
  • Mensen die te maken hebben met klachten als gevolg van COVID-19 en die wél voldoen aan de 4 mnds termijn worden op dit moment gedwongen om aan een onderzoek deel te nemen om zorg vergoed te krijgen. Als zorgprofessional zijn we overtuigd van het belang van dit onderzoek en dat heeft ook onze voorkeur. De vrijheid van keuze in onze samenleving vinden we echter een basis recht. Op dit moment werkt het zo dat als iemand niet aan het onderzoek wil deelnemen, deze persoon GEEN zorg vergoed krijgt. Wat ons betreft worden hiermee de fundamenten van onze gezondheidszorg geschaad (het zorgt o.a. voor ongelijkheid en extra kwetsbaarheid van mensen met een iets minder dikke portemonnee). Ook is dit in strijd met de solidariteit: namelijk zorg ontvangen ongeacht wie je bent of wat je mankeert.

Als zorgverlener/burger/inwoner van Nederland herkennen we ons niet in dit systeem en vinden we deze situatie onethisch. We vragen u dan ook om ervoor te zorgen dat mensen die zorg nodig hebben als gevolg van hun ziekte (in deze context m.n. COVID-19) en die niet (meer) in aanmerking komen voor de herstelzorg na COVID-19 of die niet willen deelnemen aan het onderzoek, wel recht krijgen op de reguliere (vergoede) zorg, om ervoor te zorgen dat ze in onze gemeenschap weer kunnen functioneren.

 

Met vriendelijke groet,

Petitie beëindigd

796 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Dominique van der Veen

Stuur Een Email

Boekenprijs: 21% btw, een waardeloos idee

3023 Handtekeningen

TERRAS RESTAURANT RAFI PALMGRACHT

195 Handtekeningen

Tekenen Promoten