Zorg voor Sorghvliet

Aan het Haags Gemeentebestuur,

 

Lees verder onder de advertentie

Ik pleit er voor dat u het beschermde cultuurhistorische, beschermde groene Park Sorghvliet daadwerkelijk in bescherming neemt en de vergunningsaanvraag van het RVB voor de verbouwing naast het Catshuis en de voorgenomen schade aan het park afwijst. Er is genoeg aan leegstaande kantoorruimte. Het neerhalen van bomen en verwijderen van groenvoorziening voor kantoorruimte en parkeerruimte is misplaatst en onnodig. 

Niet alle belanghebbenden zijn geïnformeerd, zoals de kaarthouders en bezoekers van het park. Er is geen mededeling geplaastst in het mededelingen bord in het park. Daarmee is het plan onvoldoende gedeeld. Zelfs het recht om tijdig bezwaar aan te kunnen tekenen is niet gediend.

Ik verzoek u met klem tegen dit plan te stemmen en de vergunning NIET te verlenen.

Teken Deze Petitie!

977%
Handtekeningen: 977
Doel Handtekeningen: 100
Deze Petitie Is Gestart Door:

Monique Bosman

Stuur Een Email

Verzoek tot ontbinding van het landsbestuur

1540 Handtekeningen

Kassa en Radar NIET in 'de uitverkoop'

124920 Handtekeningen

RED DE BIJZONDERE TANDHEELKUNDE IN ALKMAAR

1912 Handtekeningen

Tekenen Promoten