Eilanden van Hain: Eerst wegen, dan Woningen!

De komende jaren zal er op de sportvelden in West-Krommenie een luxe woonwijk verrijzen: De Eilanden van Hain. Alleen al het bouwrijp maken levert 131.000 ritten van 30 ton zware zandwagens op, die de gemeente via de langst mogelijke omweg door de straten wil laten rijden!

 

Lees verder onder de advertentie

De gemeente is van plan de nieuwe wijk te ontsluiten via de bestaande straatjes in de wijk. Dat kost namelijk niks. Maar dit zijn de langst mogelijke routes met de meeste aanwonenden. En bovendien wordt al het verkeer dan geleid langs de kruising Neptunuslaan-Jupiterstraat, met drie schoolgebouwen en een geluidsbelasting en fijnstofoverlast die nu al tegen de grenswaarden aan zitten.  En dan hebben we het nog niet gehad over de veiligheid van de kinderen. Ook de T-kruising Rosariumlaan-Jupiterstraat zit nu al aan zijn capaciteit met lange files tijdens de spitsuren. Dit is de minst logische, minst voor de hand liggende ontsluitingsroute. West-Krommenie is nu al te groot om al het verkeer via de Rosariumlaan te leiden en dan komt er nog een flinke woonwijk bij. Er moet gewoon een extra ontsluitingsroute komen. Voor heel West-Krommenie is er alleen de Rosariumlaan als toegangsweg. Dat gaat gewoon niet langer!

 

Gelukkig zijn er alternatieven voor het ontsluiten van de wijk. Alternatieven die ook niet iedereen gelukkig zullen maken maar met veel minder aanwonenden en veel kortere aanrijdroutes. En dus ook met minder geluidsbelasting, fijnstof en brandstofverbruik en zonder gevaar bij drie schoolgebouwen. Alternatieven die dus veel meer voor de hand liggen. En zoveel mogelijk omwonenden ontzien.

 

Dat West-Krommenie te groot wordt voor één toegangsweg staat in elk geval als een paal boven water. Ook in Oost-Krommenie spelen deze problemen, bijvoorbeeld in de Agathebuurt en rond de Noorderhoofdstraat gaat driftig worden gebouwd en ook daar houdt de gemeente de hand op de knip als het gaat om extra toegangswegen. Krommenie barst uit zijn voegen en de gemeente weigert extra toegangswegen aan te leggen. Wij komen daartegen in opstand en roepen u op om ons steunen bij onze acties.

 

De gemeente heeft vanaf het begin de betrokken bewoners wel aangehoord maar zich altijd verzet tegen extra ontsluitingsmogelijkheden. Alles was er opgericht om de bezwaren en mogelijke oplossingen van omwonenden te neutraliseren en als dat niet lukte, te negeren. En zo gaat het in mei 2021 nog steeds.

 

De politieke wil om echt naar de omwonenden te luisteren ontbreekt bij de gemeente. Argumenten doen niet meer ter zake, zo lijkt het. Wij komen daartegen in verzet en eisen op zijn minst deugdelijk onderbouwde besluitvorming! De gemeente en de projectontwikkelaar doen het in hun publicaties steeds voorkomen alsof de besluiten al genomen zijn. Gelukkig is dat niet zo maar dan moeten wij, bewoners, wel nú in het geweer komen!

 

In werkelijkheid ligt alles nog open en neemt de Gemeenteraad straks de uiteindelijke beslissing, niet de gemeente (het College van B en W). Naar wij hopen op grond van feiten en niet op grond van verzinsels. Wij zijn inmiddels gehoord door de Gemeenteraad en hopen hen te kunnen blijven voeden met redelijke en op feiten gestoelde argumenten en alternatieven die rekening houden met het grootste deel van de omwonenden. Zodat de Raad straks, waarschijnlijk najaar 2021, een goed onderbouwd besluit kan nemen.

 

Wij hebben inmiddels de steun van bijna 400 direct aanwonenden en kunnen nog meer gewicht in de schaal leggen als nog meer omwonenden zich bij ons aansluiten of actief met ons meedoen om gehoord te worden. Teken daarom de petitie ‘EERST WEGEN, DAN WONINGEN’!

 

Geef uw steun aan deze actie voor extra ontsluitingswegen naar West-Krommenie en teken de petitie. Hoe meer handtekeningen, hoe serieuzer de gemeente ons moet nemen!

 

 

Petitie beëindigd

760 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Michel Capel

Stuur Een Email

Steunbetuiging voor dansgezelschap de Stilte

2735 Handtekeningen

Nieuwe speel tuin Lijsterbeslaan

105 Handtekeningen

Red Kinderboerderij de Waalrakkers

1315 Handtekeningen

Tekenen Promoten