Red de Havenstraat

Wij, geschrokken en betrokken inwoners van Huizen

 

Lees verder onder de advertentie

Constateren dat
- de gemeenteraad in 2008 de Toekomstvisie 2008-2020 en in 2011 de Structuurvisie 2011 heeft vastgesteld, met een duidelijk lijn voor de Havenstraat als aantrekkelijke verbinding tussen haven en dorp;
- Karres en Brands in opdracht van de gemeente een rapport hebben opgeleverd over de mogelijkheden en kansen van de Havenstraat, waarna in 2013 hun ontwerp hiervoor door de gemeenteraad is goedgekeurd;
- er in 2014 een tender is uitgeschreven voor de herontwikkeling van de Krachtcentrale, met als basis bovenstaande besluiten;
- in 2020 de Cultuurnota 2020-2023 is vastgesteld met daarin een visie op het culturele aanbod in Huizen;

 

- er nu, in 2021, van al deze plannen niks terecht is gekomen, met uitzondering van de herontwikkeling van de Krachtcentrale;

- er kansen zijn weggegooid door de onverwachte sloop van diverse (historische) gebouwen op het terrein van BN International;

- er een groep betrokken inwoners 7 jaar, zoals het er nu naar uit ziet, voor niks aan een plan heeft gewerkt om invulling aan dit gebied te geven conform eerder genoemde besluiten;

- de huidige situatie is ontstaan door het gebrek aan regievoering door het college, zoals opgedragen door de raad;

- verschillende partijen staan te popelen om dit kansrijke gebied in te vullen met allure, voor de inwoners van Huizen;

- actie nu nodig is om van de Havenstraat alsnog een levendige, aantrekkelijke verbinding te maken;

 

Verzoeken de gemeente

- om conform de verschillende raadsbesluiten de regierol op te pakken en proactief zorg te dragen voor een levendige Havenstraat als aantrekkelijke verbinding tussen haven en dorp van Huizen;

- in gesprek te gaan met eigenaar en beoogde ontwikkelaars om te komen tot een invulling van het BNI-terrein in lijn met eerder genoemde besluiten;

- te zorgen voor een gezamenlijk plan waar ruimte is voor inbreng van de Havenstraatgroep en andere betrokkenen;

Petitie beëindigd

627 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Peter Kos

Stuur Een Email

Kassa en Radar NIET in 'de uitverkoop'

125790 Handtekeningen

Voor Andere Tijden, weg met de bezuiniging

86482 Handtekeningen

GEMEENTE DEN HAAG, RED ADO EN VERKOOP HET STADION!

4717 Handtekeningen

Tekenen Promoten