Ik wil ook in het BRP! (Basis Registratie Personen)

Wie zijn wij en wat willen wij: 

  •  Wij zijn ouders van een levenloos geboren kindje met een missie.
  •  Wij willen dat levenloos geboren kindjes ook worden erkend en zichtbaar zijn in de administratieve systemen van de overheid.

 

Lees verder onder de advertentie

Onderzoek heeft ons geleid naar de volgende wet waar wel verplichtingen uit voortvloeien.

 

Wet op de lijkbezorging

 - Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

 

Artikel 2

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 

a. lijk: het lichaam van een overledene of doodgeborene;

 b. doodgeborene: de na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken levenloos ter wereld gekomen menselijke vrucht.

 

2. Deze wet is niet van toepassing op een menselijke vrucht die na een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken

 a. levenloos ter wereld is gekomen dan wel

 b. binnen 24 uur na de geboorte is overleden

 

Hoe kan de wetgever je verplichtingen opleggen op een kindje wat officieel niet geboren is? Want je krijgt tenslotte geen geboorteakte. Kindjes die even geleefd hebben na de geboorte en kort daarna overlijden hebben wel de rechten om een geboorteakte te krijgen en bijgeschreven te worden in het geboorteregister. Wij zetten ons in om voor onze levenloos geboren kindjes met een minimale zwangerschapsduur van 24 weken niet alleen dezelfde verplichtingen te krijgen maar ook dezelfde rechten als kindjes die kort na de geboorte zijn overleden.

 

Wij strijden voor alle kindjes, echter is er in de wet een onderscheid tussen tussen, voor 24 weken en erna. Dit onderscheid willen wij niet aan voorbij gaan. Na 24 weken krijg je verplichtingen opgelegd die er voor 24 weken niet zijn. Maar wil dus niet zeggen dat wij niet strijden voor alle kindjes. Om dit duidelijk te maken:

 

  • Levend geboren:

Wel verplichtingen, ook rechten. 

Geboorte akte, bijschrijven in trouwboekje, inschrijving in het geboorte register, inschrijving in het BRP (basisregistratie personen)

  • Levend geboren na 24 weken en kort daarna gestorven:

Wel verplichtingen, ook rechten.

Geboorte akte, bijschrijven in trouwboekje, inschrijving in het geboorte register, inschrijving in het BRP (basisregistratie personen) en overlijdensakte en inschrijving in het overlijdensregister.

  • Levenloos geboren na een minimale zwangerschapsduur van 24 weken:

Wel verplichtingen, geen rechten.

Akte van levenloos geboren kind, bijschrijving in trouwboekje en inschrijving in overlijdensregister. + Verplicht om aangifte te doen, verplicht om te begraven

  • Levenloos geboren voor 24 weken zwangerschap:

Geen verplichtingen. geen rechten.Mag akte van levenloos geboren kind worden opgemaakt en mag begraven of gecremeerd worden maar is niet verplicht.

 

 

 

 

Heb je nog vragen?voel je vrij om ons te contacten! Dit kan via de groep, deze is besloten:

https://www.facebook.com/groups/IkwilookinhetBRP/

Of via de pagina Wij brp!

https://m.facebook.com/petitieBRP/

Petitie beëindigd

82473 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Stuur Een Email

TERRAS RESTAURANT RAFI PALMGRACHT

195 Handtekeningen

Boekenprijs: 21% btw, een waardeloos idee

3023 Handtekeningen

Tekenen Promoten