Tegen nieuwbouw woningen Meidoornplein

De gemeente en de scholen aan het Hagedoornplein, Meidoornplein en de Buiksloterweg zijn sinds januari 2018 plannen aan het uitwerken om de huidige scholen (Nieuwe HAVO-VOX college) en het complex waar DORAS in zit te slopen. Daartoe is in 2018 een haalbaarheidsonderzoek gedaan door ICSadviseurs in samenwerking met Burton Hamfelt Urban Architecture, dat juni 2019 gereed was. Er staat wel in dikke letters boven: VERTROUWELIJK!

 

Lees verder onder de advertentie

Bedoeling is dat er drie scholen voortgezet onderwijs komen aan het Hagedoornplein (Nieuwe HAVO-VOX-college-Bredero Beroepscollege Meeuwenlaan). Op de plek waar nu het VOX-college ligt (naast het Johan Cruyffcourt) komt een lagere school en een kinderdagopvang.

 

Tussen de scholen komen 3 gymlokalen, waarbij het de inzet is om (voor de buurtbewoners) van de 3 gymlokalen een sporthal te maken. Doordeweeks overdag in gebruik bij de scholen, van 17.00 tot 23.00 uur als commerciële sporthal, die gehuurd kan worden door sportclubs om te volleyballen, handballen, basketballen enz. Ook in het weekend kun je de sporthal huren: van 08.00 tot 23.00 uur. Dit alles doet men omdat de buurtbewoners het graag willen. Aan de buurtbewoners is evenwel niets gevraagd.

Op de strook van het basketbalveld komen woningen. Op de begane grond bedrijfswoningen van 4 meter hoog met daarboven 4 etages met woningen.

Het blok met woningen zal 16 meter hoog worden en dus bestaan uit 5 woonlagen. Dit is veel hoger dan de vergelijkbare woningbouw in de buurt.

Het blok met de woningen zal van het Meidoornplein een donker plein maken. De toegang naar het park zal bestaan uit het weggetje naast de vuilcontainers. Nu is er een prachtige opening vanuit het plein naar het park. Deze zal door de woningen volledig verdwijnen.

Het stadsdeel wil inzetten op middenhuur. Dat is een huur tussen € 752,33 en

€ 1.041,76. Op deze huur krijg je geen huursubsidie. De bedrijfswoningen zullen sowieso vrije sector worden.

De participatiemedewerker en projectleider bij het project ontkennen dit overigens. Zij gaan nog steeds uit van 40-40-20 (40% sociaal-40% middenhuur-20% vrije sector).

Waarom (bedrijfs-)woningen en waarom zulke dure? Er zijn 2 redenen:
--Dure woningen leveren de gemeente Amsterdam geld op. Hoe duurder de woningen, des te meer levert de grond waar de woningen liggen op. Bedrijfswoningen leveren nog meer op. Als je een projectontwikkelaar/ bouwbedrijf wilt verleiden tot het bouwen van goedkope woningen, moet je de grondprijs die ze moeten betalen flink verlagen. De gemeente heeft onder andere geld nodig om de dure sporthal te financieren.
--Er is een groot woningtekort, ook in Amsterdam. Maar het tekort, met als gevolg absurd lange wachttijden, geldt vooral voor sociale (betaalbare) huurwoningen en zeer zeker niet voor dure bedrijfspanden.

Met de buurtbewoners is tot nu toe nauwelijks gesproken. Ik heb vele buurtbewoners gesproken. Vrijwel iedereen is tegen de vernieling van het mooie Meidoornplein, de prachtige bomen, de mooie doorgang vanuit de van der Pekbuurt naar het park, de verwijdering van het basketbalveld en de sportplek. De gemeente weet dat ook. Daarom is er tot nu toe vrijwel niet met de buurtbewoners gesproken.

Ondertussen is de gemeente wel bezig het bestemmingsplan van de groenstrook waar het basketbalveld ligt te wijzigen, zodat er woningen gebouwd kunnen worden. Ze zijn dus druk bezig met de voorbereiding en uitvoering van hun plannen.

Voor de bewoners maar wel zonder de bewoners!

Deze petitie is niet tegen de sloop/nieuwbouw van de scholen, maar wel tegen de bouw van woningen die vooral bestemd zijn om geld te verdienen om een sporthal te financieren.

Vandaar deze petitie.

Als u tegen bent, teken dan deze petitie.

Petitie beëindigd

139 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Henk Broersma

Stuur Een Email

Stop de kap van 123 bomen in het Weizigtpark Dordt

579 Handtekeningen

Voor Andere Tijden, weg met de bezuiniging

86482 Handtekeningen

Verzekeraars vergoed onze zorg! #verzekerME!

3166 Handtekeningen

Tekenen Promoten