Herijk & verrijk Nederlands/Indisch/Moluks verhaal

Momenteel werkt een wetenschappelijke curriculumcommissie aan een actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s in het onderwijs. Hét moment om aandacht te vragen voor onderwerpen die tot nu toe onderbelicht zijn geweest.

 

Lees verder onder de advertentie

Met deze petitie richten wij ons dan ook tot het landelijk expertisecentrum voor het curriculum: Leerplan en Ontwikkeling (SLO) en de curriculumcommissie (curriculum.nu).

 

Want, veel Nederlandse leerlingen hebben hun oorsprong in andere delen van de wereld. Zij zijn bijvoorbeeld nazaten van mensen uit de voormalige koloniën in Oost en West.

 

De multiculturele samenleving is volop in ontwikkeling en vraagt om een andere invulling van m.n. de lessen Geschiedenis en Maatschappijleer. Een invulling die ruimte biedt aan verschillende perspectieven op gebeurtenissen uit het verleden.

 

Maar wat is ‘de geschiedenis’? In onze optiek behoort ‘de Nederlandse geschiedenis’ ook de geschiedenissen van de leerlingen met een andere achtergrond te omvatten. Zoals de Molukse geschiedenis en de geschiedenis van Nederlands-Indië. De ontdekkingsreizen, de VOC, de Nederlandse handelsgeest, de Gouden Eeuw, de koloniale tijd, Molukse militairen in het KNIL. Er zijn vele onderwerpen die naast het eurocentrische perspectief, inktzwarte pagina’s kennen. Wij willen dat deze ook op school behandeld worden in onderwijsdoelen.

 

Uit het verleden kunnen we lessen trekken die ons helpen om eerder gemaakte fouten te vermijden. Geschiedenis helpt om hedendaagse gebeurtenissen te relativeren, zodat we op een positieve manier kunnen bijdragen aan sociale samenhang in de samenleving.

 

Doeldomeinen binnen het onderwijs zijn: persoonsvorming en socialisatie.

Om jezelf te leren kennen en zelfstandig keuzes te kunnen maken, hoort het onderwijs vormgegeven te worden vanuit een bredere invalshoek. Opdat kinderen met Molukse roots zich erin herkennen. En opdat álle leerlingen in Nederland beter toegerust worden op de toekomst met elkaar samen.

 

Meer dan 70 jaar na de overdracht van de soevereiniteit aan Indonesië en de komst van Indische Nederlanders en Molukkers naar Nederland, is deze geschiedenis nog steeds actueel  en niet-afgerond voor vele bewoners van Nederland.

 

In 2021 is er veel aandacht voor Molukkers in Nederland. Wat blijft er over na dit jaar? Wij willen niet dat het Moluks en Indische verhaal verdwijnt uit het collectieve geheugen.

 

Laat dit dan ook terugkomen in het landelijk onderwijs! 

 

Wij dagen Stichting Leerplan en Ontwikkeling (SLO), de curriculumcommissie (curriculum.nl), beleidsmakers in het onderwijsveld en de politiek en uitgevers van onderwijsboeken uit om de ontbrekende hoofdstukken binnen de kaders van ons landelijk onderwijs toe te voegen.

 

Wij vragen aan leraren, schoolleiders, leerlingen, (groot)ouders en iedereen die het belangrijk vindt dat deze onderwerpen in de leerdoelen worden opgenomen: om deze petitie te tekenen.

 

Leer ons de geschiedenis kennen, dan begrijpen we het heden beter en ook de toekomst.
Leer ons de geschiedenis kennen, dan begrijpen we elkaar beter en ook onszelf.

Teken Deze Petitie!

1%
Handtekeningen: 65
Doel Handtekeningen: 10000
Deze Petitie Is Gestart Door:

Werkgroep Bersama Cuijk

Stuur Een Email

Voorzieningen voor chauffeurs ver onder de maat!!!

1794 Handtekeningen

Petitie NIEUWE VERKIEZINGEN! Lees,Deel & doe mee

330 Handtekeningen

Geen verplichte QRcode in onze strijd tegen corona

29542 Handtekeningen

Tekenen Promoten