Verzekeraars vergoed onze zorg! #verzekerME!

De zorg voor ME/cvs-patiënten in Nederland is bijzonder slecht geregeld. Evenals de verzekering daarvan.

 

Lees verder onder de advertentie

Het proces om tot een nieuwe Nederlandse ME-richtlijn te komen, is in gang gezet. Daarbij wordt de nieuwe Britse richtlijn van NICE (oktober 2021) gevolgd. Deze gaat uit van ME/cvs als een complexe, chronische medische ziekte die meerdere lichaamsstelsels (be)treft. Er is nog geen genezende behandeling voor ME/cvs, maar er bestaat wel medicatie die klachten kan verminderen.


Dit is in feite een bevestiging van de conclusies van de Nederlandse Gezondheidsraad van maart 2018. In haar ME/CVS rapport adviseert die de landelijke zorgverzekeraars mee te werken aan de inrichting van een polikliniek met ME-expertise, met daaraan gekoppelde zorgnetwerken en onderzoeksgroepen. De Gezondheidsraad acht het mogelijk om de kwaliteiten van de zorg voor patiënten met ME/cvs naar een hoger plan te tillen, ook als van grote wetenschappelijke doorbraken nog geen sprake is.

 

Daar is 4 jaar later nog geen sprake van. Integendeel. Contractueel verzekerde zorg voor ME-patiënten in ons land wordt juist steeds minder vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraars. ME-patiënten worden zo gedwongen dure restitutie-polissen af te sluiten. Dat raakt financieel juist degenen, die het hardst getroffen zijn en daardoor al hoge uitgaven hebben.

Nog wranger is, dat het NKCV (het Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid) contractzorg met alle ziektekostenverzekeraars heeft afgesloten terwijl het ME-patiënten behandelingen biedt die potentieel ziekteverergerend kunnen werken.


De meer ernstig zieke patiënten zijn niet in staat te werken, zitten veelal in een uitkeringssituatie en hebben überhaupt geen mogelijkheid of keuze om een dure verzekering af te sluiten, of zelf voor de kosten op te draaien. Met als gevolg dat zij geen of onvoldoende zorg krijgen. Dat leidt tot mensonterende situaties.

Vandaar onze oproep aan alle Nederlandse ziektekostenverzekeraars: vergoed contractzorg met die zorgverleners, waarvan ME-patiënten zelf aangeven er aantoonbaar baat bij te hebben.

 

 

#verzekerME, #zorgbetervoorME, #careforpwME

 

ME Centraal

mecentraal.wordpress.com

Facebook.com/MECentraal/

Teken Deze Petitie!

67%
Handtekeningen: 3340
Doel Handtekeningen: 5000
Deze Petitie Is Gestart Door:

ME Centraal

Stuur Een Email

Actiegroep Vlietweg 3

20 Handtekeningen

Een visumregeling voor in Rusland wonende ouders

1039 Handtekeningen

Stop uitbreiding NETL, kom in actie!

1008 Handtekeningen

Tekenen Promoten