HOV door de Blaricummermeent? Bezint eer ge begint

Wij, 

Bezorgde bewoners van de Blaricummermeent en omgeving

Lees verder onder de advertentie

 

Constateren

- dat de Stroomzijde, Floris V Dreef en de Aristoteleslaan op dit moment al niet veilig kunnen worden overgestoken;

 

- dat het geplande HOV-tracé, dat eerst via de voorkeursroute van ‘t Merk zou rijden en nu via Stroomzijde zal gaan lopen, zorgt voor nog meer onveilige situaties in de wijk

 

- dat het voorstel om de Stroomzijde af te sluiten voor verkeer er toe zal leiden dat het elders in en om de wijk, drukker, nog onveiliger en lawaaiiger wordt

 

-  dat uit de informatieavonden over de HOV-lijn door Blaricum niet blijkt dat afdoende onderzoek is gedaan naar de impact van het geplande HOV-tracé op het gebied van verkeersveiligheid, geluid en uitstoot in de Blaricummermeent

 

- dat uit de informatieavonden over de HOV-lijn door Blaricum niet blijkt dat de onveilige sitiaties in de wijk door de komst van de HOV zullen verbeteren door de voorgestelde maatregelen 

 

- dat de metingen die zijn gedaan ten behoeve van de verkeersplannen zijn uitgevoerd in een periode van corona en zomervakantie en daardoor niet representatief zijn

 

- dat in de verkeerstelling niet het aantal verkeersbewegingen is meegenomen van niet-gemotoriseerde voertuigen, terwijl dat juist de kwetsbare groep is

 

- dat wij vrezen voor (i) ongelukken, (ii) geluidsoverlast langs de Floris V Dreef en de Aristoteleslaan; en (iii) veel extra reistijd voor veel inwoners die de wijk uit moeten en om moeten rijden richting Huizen/Oostermeent en Bijvanck;

 

- dat Huizen nog niet de garantie heeft afgegeven dat de Aristoteleslaan ook veiliger zal worden gemaakt

 

- dat onvoldoende participatie door buurtbewoners, die als primair belanghebbenden kunnen worden aangemerkt, heeft plaatsgevonden. Zelfs tijdens de informatieavonden op 3 en 4 november 2021 mochten bezorgde inwoners niet in discussie gaan;

 

- dat het voorstel om de Stroomzijde autovrij te maken in strijd is met het eerder genomen raadsbesluit om te gaan voor een meerijdvariant en niet voor een vrije busbaan

 

- dat de gemeenteraad aangeeft dat zij door de provincie voor een voldongen feit is gesteld voor dit tracé terwijl de gedeputeerde van de provincie afgelopen jaar meerder keren heeft aangegeven open te staan voor een ander tracé indien dat nodig is voor de veiligheid. Zie zijn reactie in de Vergadering Statencommissie Mobiliteit & Bereikbaarheid 14-06-2021 https://youtu.be/84y8WVmxJW0

 

En verzoeken:

De gemeente Blaricum écht op te komen voor de veiligheid van alle inwoners van de Blaricummermeent en omgeving

 

Concreet betekent dit het volgende:

- Voordat met een eventueel tracé door de Blaricummermeent wordt begonnen moet volstrekte duidelijkheid worden verkregen over de impact van het geplande HOV-tracé voor de Blaricummermeent op het gebied van verkeersveiligheid en leefbaarheid (waaronder: geluid, uitstoot en extra reistijd). De verkeerstelling die tijdens het begin van de zomervakantie gedurende Corona-lockdown plaatsvond volstaat daarvoor niet.

 

- Zodra inzicht is verkregen in de hiervoor genoemde impact op de Blaricummermeent moet zorgvuldig bezien worden of deze – al dan niet met behulp van aanvullende maatregelen, zoals zebrapaden, 30 kilometer-zones, geluidsisolatie, etc. – zowel wettelijk als maatschappelijk aanvaardbaar is.

 

- Er dient alsnog voldoende participatie plaats te vinden vanuit de Blaricummermeent en de andere getroffen gebieden

 

- Het is van belang dat van de gemeente Huizen de zekerheid wordt verkregen dat ook de Aristoteleslaan wordt aangepakt zoals door de bevoegde wethouder van Blaricum is beloofd.

 

Als blijkt dat de veiligheid en leefbaarheid van de gehele Blaricummermeent en omgeving niet kan worden gegarandeerd met de huidige voorstellen, dan verzoeken wij de gemeente dringend alternatieven te onderzoeken.

Petitie beëindigd

634 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Kernteam Blaricummermeent moet veilig

Stuur Een Email

0% BTW op Groenten en Fruit !

3487 Handtekeningen

Voor Andere Tijden, weg met de bezuiniging

86482 Handtekeningen

Kwekerij Osdorp moet blijven!

2507 Handtekeningen

Tekenen Promoten