Huisvesting arbeidsmigranten 's-Gravenzande

Petitie/bezwaar

Geacht college van B&W/leden van de Gemeenteraad Westland;

 

Lees verder onder de advertentie

Ondergetekende,

 

Heeft grote bezwaren tegen het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Maasdijk nabij nummer 13. De argumenten zijn op diverse manieren kenbaar gemaakt. Hieronder nog nader genoemd:

  • Aan de Maasdijk/Zijdijk/Zanddijk wonen nu al meer arbeidsmigranten dan autochtone 's-Gravenzanders
  • Als hier 208 migranten bijkomen wordt de bestaande sociale cohesie volledig uit zijn verband getrokken. Woon- en leefklimaat zullen in negatieve zin veranderen.
  • Veel extra verkeer op een nu al zeer drukke Zijdijk/Maasdijk. Gevaarlijke verkeerssituatie als er veel verkeersbewegingen bijkomen. Verkeersveiligheid komt in het geding.
  • Veel bewegingen van auto's over het fietspad. De verkeerssituatie nabij de fietstunnel wordt onoverzichtelijk en gevaarlijk. Ongevallen worden een kwestie van tijd.
  • Dagelijks veel arbeidsmigranten-wandelaars richting de dorpskernen. Dit geeft een onveilig gevoel bij recreanten, fietsers en de bewoners van Zijdijk/Beukenlaan/Vondellaan. Tevens bij de bewoners die aan de rest van de looproute naar de dorpskernen wonen.
  • Een vervolgplan van huisvesting arbeidsmigranten met eenzelfde omvang aan de Maasdijk 13 te 's-Gravenzande volgt.
  • Lisianthuskwekerij Flower XL aan de Zijdijk 7a kan de eerste 10 jaar niet uitbreiden en wordt daardoor in haar continuiteit bedreigd.

 

Ik /wij roepen het gemeentebestuur van Gemeente Westland dan ook op dit plan direct te stoppen!

 

 

Handtekening,

Petitie beëindigd

229 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Louise van der Ven - Flower XL

Stuur Een Email

Verzekeraars vergoed onze zorg! #verzekerME!

3166 Handtekeningen

Kassa en Radar NIET in 'de uitverkoop'

126825 Handtekeningen

Stop de kap van 123 bomen in het Weizigtpark Dordt

579 Handtekeningen

Tekenen Promoten