Misstanden bij UWV

 

Zoals onlangs door Radar in hun aflevering van 4 oktober 2021 vertoond worden er helaas al jarenlang vele fouten gemaakt door het UWV.

Lees verder onder de advertentie

De fouten worden gemaakt in de verschillende afdelingen met betrekking tot een verscheidenheid aan voorzieningen en betreft zowel uitbetalingen, terugbetalingen als (her)keuringen.

 

Deze petitie is voor eenieder die zich gedupeerd voelt door het UWV of ons wil steunen in onze strijd tegen het UWV.

Middels deze petitie willen wij de essentie van dit probleem bij de politiek onder de aandacht brengen en strijden voor een eerlijke, snelle behandeling door het UWV bij klachten alsmede een eerlijke behandeling en compensatie voor voormalig gedupeerden.

 

Een greep uit de (veel) voorkomende fouten en opmerkingen over de dienstverlening van het UWV;

-Bedragen welke netto te veel ontvangen zijn moeten bruto terugbetaald worden

-Bij terugbetalingen worden door het UWV hoge boetes opgelegd welke de gedupeerden alleen maar meer financieel benadelen en in menig situatie niet door schuld van de betreffende persoon zijn ontstaan

-Er worden regelmatig fouten gemaakt bij keuringen en herkeuringen door het UWV. Hierdoor valt een arbeidsongeschiktheidsuitkering lager uit dan waar recht op is of in uitzonderlijke gevallen volgt geen uitkering. Deze beslissing worden na het nodige juridische gesteggel teruggedraaid. Ook hiermee gaan de nodige financiële gevolgen gepaard voor de gedupeerden.

-Het UWV is een stug orgaan wat moeilijk in een andere richting te bewegen is. Als gedupeerden een fout van het UWV zelf aangeven word dit vaak pas te laat opgepakt waardoor de problemen al zijn ontstaan in de praktijk.

-Klachten worden (alvorens een eventuele rechtsgang) afgehandeld door de klachtenambassadeurs welke, naar oordeel van veel gedupeerden, zich geen objectief beeld kunnen vormen van de fouten welke in hun eigen organisatie gemaakt worden.

-Bij uitzonderlijke gevallen, welke helaas vaker voorkomen dan gedacht, ontstaan grote financiële gevolgen voor gedupeerden waarbij gedacht kan worden aan gedwongen verkoop van de eigen woning, hoge incassokosten door schulden die ontstaan als gevolg en alle hiermee verband houdende schadeposten

 

Ondanks dat dit onder de aandacht is bij SP, zij onlangs verschenen met het rapport Ziek van het UWV & hiervoor het meldpunt UWV & Bijstand in het leven is geroepen, is er nog weinig perspectief voor voormalig gedupeerden.

 

Op dit moment vind er een verandering plaats waarbij de overheid op zoek gaat naar een menselijkere maat en toepassing hiervan in hun systemen. Helaas ervaren wij, een kleine groep gedupeerden, dat op dit moment nog weinig mogelijk is voor voormalig getroffen gedupeerden zonder de nodige media aandacht. Zo besloot het UWV onlangs dat een kleine groep gedupeerden welke per abuis een dubbele uitkering ontvingen, dit te veel ontvangen bedrag niet terug hoefde te betalen omdat zij dit onder andere zelf gemeld hadden bij het UWV of het om een complexe samenloop van uitkeringen ging. (Bron AD. “UWV gaf 1200 mensen per abuis dubbele uitkering, te veel ontvangen geld hoeft niet terug”- d.d. 08-09-2021) Helaas is deze zelfde situatie in het verleden ook met regelmaat voorgekomen en koos het UWV hier voor een andere oplossing en vorderde het hele bedrag terug. Dit geeft de getroffen personen een gevoel van onrecht want waarom worden zij niet gecompenseerd?

 

In een tijd waarin de overheid falen steeds vaker toegeeft en compenseert zoals bijvoorbeeld het geval bij de toeslagen affaire, is het ondenkbaar om de grote groep gedupeerden van het UWV niet te compenseren en de werkwijze aan te passen om toekomstige problemen te voorkomen. Zeker gezien het feit dat dit voor velen hun enige bron van inkomsten is.

 

Middels deze petitie willen wij de essentie van dit probleem bij de politiek onder de aandacht brengen en strijden voor een eerlijke, snelle behandeling door het UWV bij klachten alsmede een eerlijke behandeling en compensatie voor voormalig gedupeerden.

 

Wij wensen:

-Helderdere communicatie richting , alsmede betere communicatie tussen de verschillende afdelingen van het UVW. Het komt nu helaas nog te vaak voor dat de verschillende afdelingen van het UWV niet altijd even goed samen werken en hierdoor onnodig oponthoud of onwenselijke situaties ontstaan.

-De mogelijkheid voor het UWV om meer menselijke maat toe te passen. Denk hierbij aan het schrappen van boetes, deze te verminderen in het belang van de gedupeerden of een deel van het terug te betalen bedrag kwijt te schelden als dit voor financiële problemen zorgt voor de gedupeerde zonder dat hier een ingewikkeld, langdurig proces aan vooraf moet gaan.

-Kortere lijnen en een snellere beantwoording/oplossing van problemen door het UWV. 

-Een ruimere schadevergoeding voor gedupeerden en ex-gedupeerden. Op dit moment is de schadevergoeding van het UWV zeer gering te noemen. Wij vinden dat de schadevergoeding, vergelijkbaar aan de schadevergoedingen bij de toeslagen affaire, tevens de incassokosten en andere kosten welke het rechtstreekse en indirecte gevolg zijn van de financiële ellende van het UWV moet dekken. 

-Bij erkenning van fouten moet de hoogte van de schadevergoeding bepaald worden door een externe instantie c.q. afdeling en niet door medewerkers van het UWV zelf. Naar mening van veel gedupeerden laat de afwikkeling van het UWV te wensen over en dekt het  eventuele schadebedrag uitgekeerd door het UWV bij lange na niet alle gemaakte kosten. Om hier vervolgens bij een rechter gelijk in te krijgen is een langdurig juridisch proces wat voor velen niet weggelegd is emotioneel en/of financieel gezien alsmede de angst bij velen voor nog meer sancties.

 

Mocht u uw persoonlijke ervaring over het UWV willen delen, heeft uw ideeën en/of opmerkingen dan vragen wij u een mail te sturen naar uwvfoutenpetitie@gmail.com

Persoonlijke verhalen kunnen (anoniem) gebruikt worden om een beeld te schetsen richting politici en het hierboven geschreven te bekrachtigen.

 

Teken Deze Petitie!

0%
Handtekeningen: 43
Doel Handtekeningen: 40000
Deze Petitie Is Gestart Door:

Anthonia

Stuur Een Email

Onvoldoende compensatie huidige leenstelsel

62434 Handtekeningen

Geen verplichte QRcode in onze strijd tegen corona

29606 Handtekeningen

Geen industriele zandwinning in Boerdonk

722 Handtekeningen

Tekenen Promoten