Handtekeningen actie 'Blijdenstede Nee'

HANDTEKENINGENACTIE   BLIJDENSTEDE “NEE “

Korte inleiding ontwikkeling appartementencomplex  “Blijdenstede”

Lees verder onder de advertentie

 

 • Rond 2012 komt vanuit de bevolking de wens voor een appartementencomplex in Ruinerwold.

Er zijn geen appartementen en het zou de doorstroming van betaalbare woningen in ons dorp bevorderen voor onze jeugd en ouderen. Twee inwoners en een ontwikkelaar hebben een korte inventarisatie van de mogelijkheden gemaakt en zijn hiermee naar de gemeente gegaan.

Bij contact met de gemeente bleken er 2 begrenzingen te zijn voor een complex op de hoek Dijkhuizen/Vorenwolde (oude SNS bank):

 • De maximale hoogte mag niet hoger zijn dan 12 meter    
 • De groenstrook achter de SNS bank is planologisch niet geschikt voor woningbouw
 • In 2017 heeft de projectontwikkelaar van Dumas O.G. B.V. een bouwplan bij de gemeente ingediend. Met omwonenden is er geen contact geweest over dit plan.
 • 26 augustus 2019 werd er een inloopavond georganiseerd waarbij het plan “Blijdenstede” wordt gepresenteerd. Geen mondelinge toelichting maar een brochure en gelegenheid tot verkoopbemiddeling, er kon niet gereageerd worden op de bouwplannen.
 • Vanaf september 2019 lag het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage.
 • Vanaf 25 februari 2021 lag het definitieve ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Zienswijzen/Bezwaren werden ingediend.
 • Mei 2021: omwonenden en inwoners verenigen zich in “Blijdenstede NEE’
 • 15 december 2021: 3 insprekers spreken voor de raadsvergadering tegen Blijdenstede
 • 2 januari t/m 20 januari 2022: HANDTEKENINGENACTIE “BLIJDENSTEDE NEE”
 • 27 januari 2022: Raadsvergadering waarin raadsleden beslissen over Blijdenstede

 

(Contactpersonen voor nadere informatie: Arno en Linda Kroes / Kees en Trijnie de Boer)

Deze petitie ter ondertekening, alleen met jullie stem kunnen we mogelijk invloed uitoefenen voor de raadsvergadering!

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij zijn tegen de komst van Blijdenstede in zijn huidige vorm, omdat:

 • Het complex te hoog en te massaal is en niet past op deze plaats, midden in Ruinerwold
 • Het complex de privacy van omwonenden schaadt
 • Het complex niet bijdraagt aan meer betaalbare woningen voor onze jongeren en ouderen             
 • Er geen overleg is geweest met omwonenden en slechte communicatie met de inwoners

Wij zouden graag willen:

 • Een kleinschaliger appartementencomplex op deze plaats van maximaal 12 meter hoog
 • Een complex dat aansluit op het karakter van Dijkhuizen
 • Meer betaalbare appartementen in dit complex voor onze jongeren en ouderen
 • Overleg en betrokkenheid met omwonenden/inwoners

 Graag doorsturen naar familie, buren, vrienden en kennissen etc. (ouder dan 18 jaar) 

Petitie beëindigd

402 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Arno Kroes

Stuur Een Email

Voor Andere Tijden, weg met de bezuiniging

86482 Handtekeningen

Kassa en Radar NIET in 'de uitverkoop'

126825 Handtekeningen

Stop de kap van 123 bomen in het Weizigtpark Dordt

579 Handtekeningen

Tekenen Promoten