Behoud Basisschool Op de Slek

In het Limburgse dorpje Slek ligt een uitstekende basisschool. Het is een kleinschalige school met betrokken leerkrachten, waar veel aandacht is voor elk individueel kind. Bovendien levert de school kwalitatief goed onderwijs volgens de periodieke inspecties. Daarnaast is de school levensvatbaar. In voorgaande jaren was er voldoende instroom om het leerlingenaantal op peil te houden.

 

Lees verder onder de advertentie

Het bestuur van de stichting waar deze school deel van uitmaakt is voorgenomen om de school te fuseren met de nabijgelegen basisschool Patricius in Pey. Effectief betekent dit een sluiting van basisschool Op de Slek. Wij, een groep van betrokken en bezorgde ouders, zien dat onderwijs, leefbaarheid en het verenigingsleven op de Slek in het gevaar komt.

 

Het plan dat de stichting hanteert voor de voorgenomen fusie rammelt. Over huisvesting en veiligheid is onvoldoende nagedacht. Op korte tot middellange termijn betekent dit dat een mogelijke fusieschool te groot is voor het bestaande gebouw van basisschool Patricius. Daarnaast zijn de bestaande wegen van Slek naar Pey niet veilig genoeg om jonge kinderen zelfstandig naar school te laten gaan. De aanleiding hiervoor is dat de stichting een kleinschalige school "kwetsbaar" vindt. Andere scholen binnen de stichting barsten al uit hun voegen door het hoge aantal leerlingen. Hier zijn prima kansen om het onderwijs in Slek minder "kwetsbaar" te maken, maar die lijken niet onderzocht.

 

De Slek is een kern die in een hoog tempo aan het verjongen is. Het vertrek van de basisschool zal hierin een stagnatie betekenen. Daarmee vergrijst de kern verder en zal het verenigingsleven het in de komende jaren ook steeds moeilijker krijgen.

 

Het stichtingsbestuur lijkt echter alleen gebaat te zijn bij grootschaligheid en dus bij een fusie, ongeacht wat de gevolgen zullen zijn voor de mensen die in kern Slek wonen en de daar gelegen bedrijven en verenigingen. Gesprekken met de bestuurder van de stichting hebben niets opgeleverd. We hebben eveneens gesprekken gehad met de betrokken Wethouder, maar ook die onderneemt weinig actie.

 

Daarom vragen wij om uw steun om dit scenario te voorkomen. Wij zullen de handtekeningen onder deze petitie aanbieden aan het bestuur van stichting Wijzers in Onderwijs en aan het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Echt-Susteren, om aan te geven dat basisschool Op de Slek behouden moet blijven.

Teken Deze Petitie!

68%
Handtekeningen: 676
Doel Handtekeningen: 1000
Deze Petitie Is Gestart Door:

Actiegroep Behoud Basisschool Op de Slek

Stuur Een Email

Voor Andere Tijden, weg met de bezuiniging

86482 Handtekeningen

Geen verplichte QRcode in onze strijd tegen corona

29606 Handtekeningen

Indienen nota's onwerkbaar voor GGZ psychologen

262 Handtekeningen

Tekenen Promoten