Indienen nota's onwerkbaar voor GGZ psychologen

Betreft: klacht omtrent de afwikkeling van nota’s psychologische behandelingen

 

Lees verder onder de advertentie

Haarlem, 6 mei 2022

 

Geachte Zorgverzekeraar,

 

Via deze weg willen wij, namens een grote groep van vrijgevestigde psychologen, GZ psychologen, en psychotherapeuten die contractvrij werken, een klacht indienen over de afwikkeling van ingediende nota’s door onze cliënten.

 

Sinds de invoering van het zorgprestatiemodel in 2022 gaat dit behoorlijk mis. De schatting is dat van alle facturen die in het nieuwe jaar door onze groep van contractvrij werkende psychologen wordt ingediend gemiddeld 80% in eerste instantie wordt afgewezen. Dit is een patroon wat te zien is bij alle zorgverzekeringen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Steeds weer komen er nieuwe redenen en onduidelijkheden bij lijkt het wel.

 

Wij hebben de indruk dat de meeste zorgverzekeringen werken op basis van een automatische format scan. Echter, deze scan lijkt veel te streng afgesteld, waardoor facturen onnodig worden afgewezen. Er lijkt niet te worden nagekeken of de scan juist is verlopen, of medewerkers zijn wellicht niet opgeleid om foutieve afwijzingen te achterhalen of te corrigeren. Graag zouden wij een meer flexibele screening zien, waarbij er vanuit gegaan kan worden dat wij ons houden aan de formele regels die aan het opstellen van een nota worden gesteld, conform de beleidsregel van de NZA en de Vektis declaratiestandaarden (GDS801v1.0). Dit vertrouwen wordt ons echter geenszins gegeven en we worden in een web van eindeloze administratie, regeltjes en controles gestuurd.

 

Hieronder treft u een selectie van de arbitraire redenen die regelmatig worden opgegeven voor de afwijzing van de facturen:

 

  • Bij veel contractvrije zorgverleners is er een privacyverklaring in werking. Dit staat altijd op de nota vermeld. De factuur wordt dan alsnog afgewezen met als reden dat een DSM 5 hoofdgroep of zorgvraagtypering niet staat vermeld. Wat met een privacyverklaring niet hoeft. Dit lijkt dus niet te worden gecontroleerd.
  • De ene zorgverzekeraar geeft aan dat er op de nota moet staan: privacy verklaring: actief. Een andere zorgverzekeraar geeft aan dat er moet staan privacyverklaring: (ik spel dubbele punt) ja. De inhoudelijke boodschap hiervan is precies hetzelfde, u begrijpt dat het in de praktijk niet werkbaar is om de formulering op een nota aan te passen aan elke willekeurige verzorgverzekeraar.
  • Er wordt gevraagd om een privacyverklaring op te sturen. Dit is echter vanuit de NzA niet verplicht gesteld, het is alleen nodig om de privacyverklaring te ondertekenen en te bewaren. Opsturen= extra werk
  • Er wordt gevraagd om een machtigingsformulier. Dit is echter in strijd met de privacyverklaring. Bovendien is een machtigingsformulier niet nodig voor de basis GGZ. Ook dit: extra werk
  • Er wordt afgewezen omdat de opbouw van een nota niet juist zou zijn. Bijvoorbeeld dat naam en AGB niet direct onder het kopje 'Prestatiecode' stonden. De AGB code was een paar regels verderop gewoon wel te vinden.
  • Soms wordt er genoemd dat de AGB code van de regiebehandelaar uberhaupt niet vermeld staat, ook al is dat wel het geval. Maar wellicht niet op de juiste regel zoals de verzekering dit wil?
  • Er wordt genoemd dat de uitvoerder ontbreekt, of de behandelaar (=hetzelfde), of de regiebehandelaar, of de hoofdbehandelaar (=hetzelfde). Deze informatie staat ook altijd op de factuur vermeld maar elke verzekering lijkt hiervoor weer zijn eigen formulering te hebben.

Deze lijst is zeker niet uitputtend. Ik neem aan dat het ook voor u de willekeur illustreert waarop facturen worden afgewezen en de onmogelijkheid laat zien om aan al deze eisen, die voor elke zorgverzekeraar weer anders zijn, te voldoen.

 

Niet alleen wij zorgverleners zijn de dupe, temeer nog onze cliënten. Cliënten dienen hun facturen zelf in op declaratiebasis. Veel cliënten ontwikkelen stress omdat zij niet tijdig de vergoeding ontvangen waar zij recht op hebben. Voor veel clienten kan dit een reden zijn om de behandeling te pauzeren of zelfs af te breken, nadat een factuur meerdere malen is afgewezen! Bellen naar de klantenservice heeft weinig zin. De meeste medewerkers zijn slecht op de hoogte en kunnen de afwijsredenen niet toelichten. Als zorgverlener bellen heeft ook geen zin, want medewerkers willen niet te woord staan omwille van de privacy van cliënten. Op die manier wordt iedereen dus van het kastje naar de muur gestuurd.

 

De hoeveelheid tijd en frustratie die het factureren onze groep psychologen momenteel kost vinden wij onacceptabel omdat het op negatieve wijze ons werk beïnvloedt. Wij besteden onze tijd liever aan het behandelen van onze cliënten en het leveren van inhoudelijk goede zorg!

 

Op zorgverzekeraars Nederland staan de ambities voor 2025 vermeld (https://www.zn.nl/over-zn/ambitie-2025). Punt drie: vanuit vertrouwen samenwerken met zorgverleners en de administratieve last verlagen. In de praktijk zien wij als zorgverleners, zoals toegelicht in deze brief, hier niets van terug.

 

Middels deze klacht willen wij u dan ook dringend verzoeken hier iets aan te doen, en het factureren weer haalbaar en menselijk te maken. Zo dragen we allemaal bij aan een goede dienstverlening en zorg voor mensen die het hard nodig hebben.

 

Namens de groep van contractvrij werkende psychologen,

 

Mevr. S.A Zeijl GZ psycholoog bij Slaapmakend en Mulder & van Schie psychologen

 

Teken Deze Petitie!

361%
Handtekeningen: 361
Doel Handtekeningen: 100
Deze Petitie Is Gestart Door:

Sophie Zeijl

Stuur Een Email

Geen verplichte QRcode in onze strijd tegen corona

29606 Handtekeningen

Voor Andere Tijden, weg met de bezuiniging

86482 Handtekeningen

Kassa en Radar NIET in 'de uitverkoop'

126825 Handtekeningen

Tekenen Promoten