Bezwaar tegen afbouwen van de jeugdsportsubsidieverlening door de gemeente Súdwest-Fryslân.

Wij: als initiatiefnemer, de volleybalvereniging SVW in Workum, constateren dat de bezuinigingsmaatregel, het afbouwen van de jeugdsportsubsidieverlening, zijn doel volledig voorbij schiet. In veel gevallen bestaat het aantal jeugdleden in de sportverenigingen uit meer dan 50 % van het ledenbestand. Eén van de consequenties van het afbouwen van de jeugdsportsubsidieverlening is dat de sportverenigingen de komende drie jaren een contributieverhoging moeten invoeren. Algemeen is bekend dat bij dergelijke maatregelen, vooral voor gezinnen met meerdere kinderen, de ouders niet meer in staat zijn de contributie te betalen en dat de kinderen hierdoor niet meer aan begeleid sporten of bewegen kunnen doen.

Wie

Graag nodigen wij alle sportverenigingen, met jeugdleden, binnen gemeente Súdwest-Fryslân uit om hun leden de petitie te laten tekenen.

Lees verder onder de advertentie

Constatering

Algemeen overheerst bij ons allen als vrijwilligers een gevoel van onbegrip en frustratie over deze vorm van bezuinigen en de directe en indirecte gevolgen die deze bezuinigingsmaatregel met zich mee brengt. De maatschappelijke gevolgen, algemene gezondheid, hangjeugd, overlast, drank- en drugsgebruik zullen dan ook zeker niet uitblijven. De kosten die gemaakt moeten worden om deze excessen te bestrijden en/of op te lossen, zullen het beoogde resultaat van de bezuinigingsmaatregel ver overstijgen!

Doel

Wij, als alle ondertekenende sportverenigingen haar leden, verzoeken daarom de raad van de gemeente Súdwest-Fryslân met klem het volgende: * DE BEZUINIGINGSMAATREGEL, HET AFBOUWEN VAN DE JEUGDSPORTSUBSIDIEVERLENING, PER DIRECT TERUG TE DRAAIEN EN IN DE OUDE SITUATIE TE HERSTELLEN *

Petitie beëindigd

180 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Stuur Een Email

Tekenen Promoten