Stop realisatie vakantiepark Bovensluis

Een projectontwikkelaar heeft plannen voor de realisatie van een luxe en grootschalig vakantiepark op de plek van camping Bovensluis (Willemstad). Uit eigen onderzoek van de projectontwikkelaar is gebleken dat de gemiddelde verkeersdrukte toe zal nemen naar bijna 1000 verkeersbewegingen per etmaal. De wegen in de polder zijn geschikt voor max 500 voertuigen per dag. En dit gaat dan om een gemiddelde, op wisseldagen zal dit meer zijn. En daarnaast zal er ook meer vrachtverkeer zijn door o.a. toeleveranciers en vuilophaal.

 

Lees verder onder de advertentie

Wij, bezorgde bewoners van Willemstad, Oude Molen, Helwijk, Zwingelspaan e.o., hebben de wens om in een redelijk rustige, veilige en goed bereikbare omgeving te wonen.

We constateren:

  • Dat de huidige verkeerssituatie al gevaarlijk is voor fietsers en wandelaars.
  • Dat de gemeente niets doet tegen sluipverkeer in de polder.
  • Dat Willemstad al veel toeristen trekt.
  • Dat kleinschalige recreatie plaats maakt voor een grootschalig vakantiepark op een locatie die daar niet geschikt voor is.
  • Dat het terrein grenst aan Natura 2000 en ligt in een stiltegebied.
  • Dat dit het historisch karakter van de polder Ruigenhil aan zal tasten.
  • Dat dit alles zal leiden tot veel overlast voor omwonenden.

En:

Dat gemeld staat in de Structuurvisie ''Moerdijk 2030'': “Intensieve, 'gebiedsvreemde' vormen van recreatie, die niet goed in te passen zijn in het open landschap van het buitengebied, kunnen een plek krijgen in het zoekgebied voor intensieve recreatie ten noorden van Zevenbergen, in de stedelijke driehoek.

 

We verzoeken:

De gemeente Moerdijk te doen wat het zou moeten doen: denken aan het belang van de inwoners en niet aan dat van een projectontwikkelaar en investeerders in vakantiehuisjes. En daarom geen vergunning te verlenen aan SVE Group om dit vakantiepark te realiseren.

 

Teken Deze Petitie!

120%
Handtekeningen: 239
Doel Handtekeningen: 200
Deze Petitie Is Gestart Door:

Lisanne & Simone

Stuur Een Email

Geen AZC in De Cleene Hooge, uit onvermogen

797 Handtekeningen

Hou het licht aan in

2023 Handtekeningen

Voor Andere Tijden, weg met de bezuiniging

86482 Handtekeningen

Tekenen Promoten