TOEKOMST JEUGD AKTIEF IN GEVAAR!

Als de Vughtse gemeenteraad zou besluiten om een nieuwe schoolgebouw op de parkeerplaats voor ‘het Kwartier’, te realiseren, dan blijft er onvoldoende ruimte voor Jeugd Aktief. 

 

Lees verder onder de advertentie

De bouw gaat er toe leiden dat het terrein simpelweg te klein wordt. Het terrein wordt onoverzichtelijk en hierdoor kan de veiligheid voor de kinderen niet meer worden gewaarborgd. De sociale functie waarvoor Jeugd Aktief is opgericht verdwijnt. Dit heeft impact op kinderen, jongeren, ouders/verzorgers  en vrijwilligers in Vught. Tevens verdwijnt de maatschappelijke inzet van meer dan 350 jongeren per jaar. Het zou zonde zijn als een evenement als Jeugd Aktief zou verdwijnen uit Vught.

 

Jeugd Aktief

Sinds 1968 organiseert Jeugd Aktief jaarlijks de jeugdweek. Tijdens de laatste week van de schoolvakantie wordt voor meer dan 1100 kinderen van het basisonderwijs een spel- en doeweek georganiseerd. De kinderen worden gedurende de week begeleid door ruim 600 vrijwilligers, waarvan er ongeveer 150 het hele jaar door actief hiermee bezig zijn. 

 

Totstandkoming evenementlocatie Stadhouderspark

In 1990 verplaatst Jeugd Aktief zich als evenement naar de locatie ‘de Koepel’. Een terrein dat vanwege haar gunstige ligging voldoende mogelijkheden bood om spelactiviteiten te laten plaatsvinden op of rondom deze locatie. Er kwamen plannen voor het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk, waardoor Jeugd Aktief op zoek moest naar een nieuwe locatie. In overleg met de gemeente Vught, Prins Hendrik, basisscholen in het Kwartier en Partou werd een geschikte nieuwe locatie gevonden in het Stadhouderspark.  

 

Schriftelijke afspraken

Sinds 2012 is het terrein rondom het Kwartier in gebruik. Het gebied werd in het bestemmingsplan “Stadhouderspark Vught” aangewezen als recreatie-/evenemententerrein. Bij de aanleg en ontwikkeling van het terrein is er met diverse factoren rekening gehouden om tot een duurzame en toekomstbestendige locatie te komen. 

 

Zo is er door de gemeente een forse investering gedaan in onder meer riolering-, elektra- en waterpunten. Daarbij is bij de indeling van het terrein rekening gehouden met de veiligheid voor kinderen. Ook zijn er voldoende locaties waar bij slecht weer het programma binnen kan worden georganiseerd. Daarnaast is het terreinoppervlakte passend om de verschillende activiteiten, het bivakterrein, de podia, de kinderen en de bezoekers te kunnen huisvesten. 

 

Inperking ruimte 

Wij hebben in tegenstelling tot de afspraken zonder (behoorlijk) overleg de afgelopen jaren al tot twee keer toe terrein oppervlakte in moeten leveren. Bindende en geldende afspraken lijken dus niet te worden nagekomen bij de uitbreiding van ‘het Kwartier’ met noodlokalen en de uitbreiding van het Klokgebouw aan de tuinzijde. 

 

Noodgedwongen is de fietsenstalling verplaatst naar de buitenzijde van het terrein. Dit omdat er simpelweg geen ruimte meer was op het terrein. Door de inperking van ruimte in de afgelopen jaren zijn de grenzen bereikt. Het Jeugd Aktief terrein heeft een oppervlakte van 25.500 m2. Op basis van een eerste onderzoek ziet Jeugd Aktief geen alternatieve locaties binnen Vught die voldoen aan de noodzakelijke eisen. De ruimte en/of faciliteiten ontbreken simpelweg op andere plekken. 

 

Geen alternatief

Het organiseren van een fantastische week voor de kinderen levert blije kinderen en ouders/verzorgers op. Jeugd Aktief zet zich in voor Vughtse gezinnen die minder bedeeld zijn en biedt ze een kans om hun kind toch een fijne week te geven. 

De bouw van de school op het evenemententerrein zou het einde betekenen van Jeugd Aktief, omdat er simpelweg geen alternatieve locaties in Vught zijn. 

Petitie beëindigd

1942 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Stichting Jeugd Aktief

Stuur Een Email

STEUN HET AMSTERDAMSE MIEN RUYSPLANTSOEN

673 Handtekeningen

STOP HET FOKVERBOD OP SPHYNXEN

2283 Handtekeningen

Geen Grote Evenementen in Park Oudegein!

3272 Handtekeningen

Tekenen Promoten