Geen windmolens in Mastenbroekerpolder

Er ligt een plan om 10 windmolens in de Mastenbroekerpolder te plaatsen.

Wij van de weidevogelgroep IJsseldelta vinden dat een slecht plan.

Lees verder onder de advertentie

In het gebied waar deze windmolens geplaatst gaan worden leven en broeden namelijk kwetsbare weidevogelsoorten!

 

In 'onze' Mastenbroekerpolder beschermen wij, in samenwerking met 150 boeren, de weidevogelstand.

Het gebied waar de windmolens geplaatst gaan worden is juist een gebied waar goede broedresultaten zijn! Als de plannen doorgaan dan zullen er zeker 60 broedparen (zeer) kwetsbare soorten als grutto, wulp, tureluur, kievit en scholekster verdwijnen. Dat zal desastreus zijn voor de populatie, die het al zo moeilijk heeft!

 

Nu, ook op politiek en maatschappelijk vlak, allerlei plannen zijn om de weidevogels beter te beschermen is dit niet het moment om juist in ons gebied, waar broedsucces is, windmolens te plaatsen!

 

Wij vragen u om deze petitie te ondertekenen en ons te helpen om met voldoende handtekeningen een stop toe te brengen aan het windmolenplan.

 

Teken vandaag nog!

 

Namens de weidevogelgroep IJsseldelta

Ailko Faber, coördinator vrijwilligers

Petitie beëindigd

522 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Ailko Faber

Stuur Een Email

Het zwembad van de Wissel moet blijven!

1035 Handtekeningen

Geen verplichte QRcode in onze strijd tegen corona

29606 Handtekeningen

Voor Andere Tijden, weg met de bezuiniging

86482 Handtekeningen

Tekenen Promoten