Stop de geluidsoverlast in Cranendonck en Hamont!

College van B&W en  College van B&S maak nu heldere afspraken met de organisatoren van feesten, om zo de leefbaarheid van de dorpen te bewaren! 

 

Geluidsoverlast wordt een steeds groter probleem in onze gemeenten.  Honderden omwonenden van festivalterreinen en cafébuurten klagen onderling steen en been over de niet te harden dreunende bassen en snerpende hoge tonen, die vaak tot laat in de nacht overlast veroorzaken.

Lees verder onder de advertentie

 

Bezoekers van de evenementen klagen ook: ze moeten zelfs oordoppen gebruiken om gehoorschade te voorkomen. Dat is toch te gek voor woorden!

Maar niet alleen de evenementen bezorgen overlast. Ook het lawaai dat bedrijven produceren, de herrie van militaire vliegtuigen, spoorwegen, snelwegen enz. is vaak een bron van ergernis en bederft menig weekend op het terras en zelfs de nachtrust.

 

Tot het officieel indienen van een klacht komt het meestal niet, omdat men niet weet waar dat dient te gebeuren of omdat het een heel gedoe is. Als men dan toch een klacht bij de gemeente indient, kan die niet in behandeling genomen worden, omdat er pas politieke actie mogelijk is als een behoorlijk aantal mensen te kennen geeft hinder te hebben van het geluid.

 

Daar kan nu verandering in komen. Het 'Collectief Bestrijding Geluidsoverlast Cranendonck en Hamont ' zet zich in om de geluidsoverlast in de gemeenten te beperken, zonder het feestplezier van bijvoorbeeld festivalgangers te bederven. Maar ook om de andere bovengenoemde overlast te bestrijden. 

Het Collectief zal daarna de petitie  aan de college’s van B&W en B&S en aan de gemeenteraden aanbieden.

 

Op die manier heeft de politiek van Budel en Hamont een mogelijkheid om aan de slag te gaan en de geluidshinder te beperken.

 

Teken Deze Petitie!

45%
Handtekeningen: 45
Doel Handtekeningen: 100
Deze Petitie Is Gestart Door:

Collectief Bestrijding Geluidsoverlast Cranendonck en Hamont

Stuur Een Email

Collectief Bestrijding Geluidsoverlast Cranendonck en Hamont

Stop uitbreiding NETL, kom in actie!

1008 Handtekeningen

Red het radioprogramma Mangiare!

6221 Handtekeningen

Geen verplichte QRcode in onze strijd tegen corona

29606 Handtekeningen

Tekenen Promoten