NEE tegen Flexwoningen aan de Moergestelseweg 40

Beste buurtbewoners, sportverenigingen, scholen en bedrijven,

 

Lees verder onder de advertentie

Wellicht heeft u gehoord dat de Gemeente Oisterwijk voornemens is om onder andere de Moergestelseweg 40 te Oisterwijk aan te wijzen voor de mogelijke bouw van een- en tweepersoonswoningen voor een deel van de in totaal 98 te realiseren flexwoningen. Dit voornemen vloeit voort uit de plannen van Minister van Wonen Hugo de Jonge, van 11 maart jl., om met flexwonen een deel van de woningnood op te lossen. De flexwoningen zijn bedoeld voor mensen die urgent een sociale huurwoning zoeken, zoals jongeren, starters, mensen in echtscheiding, en onlangs uitgebreid met statushouders en spoedzoekers (complexe groepen, zoals mensen die vanwege wangedrag uit hun woning zijn gezet en ex-gedetineerden) uit het gebied Midden-Babant. Alhoewel wij het ondersteunen dat de Gemeente Oisterwijk haar verantwoordelijkheid hier in neemt, is de actiegroep van deze petitie er fel op tegen om de flexwoningen uitgerekend op de Moergestelseweg 40 te realiseren, dit vanwege de volgende redenen:

  • Niets is belangrijker dan een veilige buurt; voor de bewoners rondom de Moergestelseweg 40, maar met name ook voor de schoolgaande kinderen van de Kikkenduut en de Bunders. Daarnaast zijn er de voetballers, hockeyers, zwemmers, tennissers en andere sporters die vanuit heel Oisterwijk naar Den Donk aan de Sportlaan komen. De verkeersdrukte en parkeerdruk rondom Den Donk is al fors toegenomen en het bouwen van flexwonen zal de druk alleen maar nog verder verhogen. Met veel fietsende kinderen maken wij ons zorgen over de (verkeers)veiligheid van onze kinderen en de sporters.
  • In de Sportvisie van de Gemeente Oisterwijk is Den Donk bestempeld als de centrale sportboulevard in de gemeente. Het aanmerken van de Moergestelsewg 40 als mogelijke locatie voor flexwonen strookt niet met de sportvisie en gedane investeringen dusver.
  • Aangezien er geen winkels en andere voorzieningen voorhanden zijn, zullen de bewoners van de flexwoningen aangewezen zijn op de voorzieningen in het centrum van Oisterwijk, met alle verkeersstromen (fietsers, lopers, brommers en auto´s) door de omliggende wijken, en met name de Bunders, van dien.
  • De Moergestelseweg 40 en omliggende straten en natuur worden gekenmerkt door bos en weilanden en is gelegen kort tegen een Natura-2000 gebied, namelijk de Oisterwijkse Vennen. De keuze voor deze locatie zal daar leiden tot een toename van fijnstof en stikstof aangezien de grens van dit Natura 2000-gebied minder dan 500 meter van de onderhavige locatie gelegen is. Wij zijn van mening dat de karakteristiek van de omgeving van de Moergestelseweg 40 behouden moet blijven en flexwoningen zouden daar afbreuk aan doen.
  • Wij stellen vraagtekens bij de tijdelijkheid van de vergunningen. Flexwoningen zouden er tot maximaal 15 jaar mogen staan, maar er bestaat een terechte vrees dat de vergunning voor dit type woningen keer op keer wordt verlengd.

Bovenstaande argumenten geven ons reden tot bezorgdheid. Deelt u deze bezorgdheid dan vragen wij u, om de veiligheid voor de omgeving, voor de kinderen en de sporters te kunnen garanderen en de ‘parel in het groen’ in vorm te houden, om deze petitie te steunen.

 

Met het tekenen van deze petitie steun ik de oproep tegen het bouwen van flexwoningen aan de locatie Moergestelseweg 40 te Oisterwijk.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Actiegroep ‘NEE tegen Flexwoningen aan de Moergestelseweg 40’

Petitie beëindigd

270 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Actiegroep ‘NEE tegen Flexwoningen aan de Moergestelseweg 40’

Stuur Een Email

Voor Andere Tijden, weg met de bezuiniging

86482 Handtekeningen

Help Coen zijn standplaats te behouden!

2306 Handtekeningen

Openen van gebedsruimte op het Cobbenhagen Lyceum

192 Handtekeningen

Tekenen Promoten