STOP DE BOUW VAN EEN SCHOOL IN 'T HOF -VLAARDINGEN

Inwoners van Vlaardingen maken zich grote zorgen over bouwplannen op Hofsingel 82 -84, pal naast het Pannenkoekenhuis, direct grenzend aan het Hof. Onaangekondigd en zonder enige inspraak van Vlaardingers heeft het college van B&W dinsdag 6 september de eerste stap gezet naar de bouw van een school voor 300 leerlingen van meerdere verdiepingen.

 

Lees verder onder de advertentie

Wat is het probleem?

Er zijn er tenminste vijf.

  1. De omwonenden zijn hier op geen enkele manier bij betrokken, en nadat ze zelf meermalen aan de bel trokken zijn ze aan het lijntje gehouden. Het collegebesluit was een volslagen verrassing. Dat is onbehoorlijk bestuur en daarover is het laatste woord nog niet gezegd.
  2. De afgelopen jaren is al een prachtige nieuwe wijk verrezen en is het park stevig ingekrompen. ’t Hof is enorm belangrijk voor Vlaardingers, we hebben deze groene long nodig voor gezondheid, rust en recreatie. Ga hier zorgvuldig mee om en doe dus niets zonder overleg met de Vlaardingers!!
  3. Dit gedeelte van Oost is een historische wijk die helemaal niet berekend is op alle verkeer die met bouw en gebruik van zo’n grote school samenhangt.
  4. Nu al zijn er grote parkeerproblemen in deze wijk. Die zullen verergeren, want het gaat hier om een fusie van twee regionale christelijke basisscholen. Veel kinderen worden dus met busjes en auto’s vervoerd.
  5. De omgeving van ’t Hof kent al tal van andere leefbaarheidsproblemen (parkeerdruk, geluidsoverlast, misdadig asociaal weggedrag, drugshandel).

Onderwijs is toch óók belangrijk?

Absoluut! Maar de nadelen van dit plan zijn te groot en overigens is volstrekt onduidelijk welk probleem hier nou wordt opgelost. Het gaat om een fusie van het Christal en de Calvijnschool. In één van de huidige schoolgebouwen is al genoeg plek voor alle leerlingen. En er zijn ook tal van andere alternatieve locaties.

 

De gemeente zegt dat er nog niets is besloten…

Dat is pertinent onjuist. Met het besluit van 6 september, genomen zonder enige inspraak, ligt de weg open voor bouw. Na een haalbaarheidsonderzoek is het definitieve besluit een automatisme.

 

 Door het ondertekenen van deze petitie spreekt u zich uit tegen deze bouwplannen in een van de mooiste en meest historische groene plekken van Vlaardingen. Wees zuinig op deze bijzondere locatie en behoud het unieke karakter hiervan door deze nieuwbouwplannen af te wijzen.

Petitie beëindigd

893 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Vrienden van het Hof

Stuur Een Email

Geen AZC in De Cleene Hooge, uit onvermogen

796 Handtekeningen

Voor Andere Tijden, weg met de bezuiniging

86482 Handtekeningen

Geen verplichte QRcode in onze strijd tegen corona

29606 Handtekeningen

Tekenen Promoten