Goese politiek negeert bewoners Oud Kloetinge

Als actiecomité Mooi Groen Groenedaal zetten wij ons al twee jaar in voor het behoud van het dorpsgezicht van het oude Kloetinge. Wij hebben meerdere keren aan de bewoners van het Groenedaal, deel Lewestraat en de Hemstraat om hun mening gevraagd. Inmiddels hebben we meer dan 55 bezwaren verzameld tegen de door de Gemeente geplande nieuwbouw. Hierover is meerdere keren overleg geweest met voormalig wethouder de Goffau en huidige wethouders Veldhuizen en Vermeulen. Daarnaast hebben we uitvoerig met de gemeenteraad gecommuniceerd en zijn er meerdere artikelen in de PCZ gepubliceerd. Met deze flyer bereiken we 500 adressen in Kloetinge.

Tot onze grote spijt is er vanuit de huidige gemeenteraad slechts éénmaal een reactie gekomen, waaruit vooral opgemaakt kon worden dat we een met kansloze missie bezig zijn, omdat de Gemeente niet van zins is om te luisteren naar andere meningen. Op 03 november 2022 is er nog een gesprek geweest met de wethouders Veldhuizen en Vermeulen. Eindconclusie van het gesprek was duidelijk: wethouder Veldhuizen geeft aan dat de ingediende bezwaren niet relevant zijn (zonder opgaaf van redenen) en dat de gemeenteraad het advies van haar en wethouder Vermeulen overgenomen heeft. Dit advies luidt: doorgaan met nieuwbouw dat bestaat uit een appartementengebouw van bijna 10 meter hoogte.

Lees verder onder de advertentie

Kort samengevat strijden wij voor:

  • tegengaan van de enorme omvang van het nieuwbouwplan van de gemeente, wat alleen financieel bereikbaar is voor welgestelde bewoners
  • kleinschaligere nieuwbouw als de gemeente vasthoudt aan sloop van de OKS
  • de voorkeur voor een herbestemming voor het huidige schoolgebouw, te weten 12-13 wooneenheden voor kleine huishoudens met een beperkt budget
  • het voldoen aan de behoefte voor nieuwe woningen. Echter de geplande nieuwbouw levert maximaal 1 woning meer op dan het plan de huidige OKS om te bouwen: onze mening is dus dat deze nieuwbouw geen steekhoudend argument is
  • tegengaan dat de gemeente de gehele projectorganisatie naar zich toetrekt, terwijl dit elders in het land al door rechters verboden is
  • tegengaan dat de gemeente een enorm financieel risico neemt door te gaan speculeren met ons belastinggeld
  • het feit dat we het onacceptabel vinden, dat de gemeente aangegeven heeft de opbrengst van de nieuwbouw op de locatie OKS nodig te hebben om de uitbreiding van het IKC te financieren, terwijl het niet eens zeker is dat er geld overblijft
  • het tegengaan van onnodige nieuwbouw, omdat dit een enorme belasting is voor de omgeving, veel stikstofproblemen oplevert en het karakteristieke beeld van Oud Kloetinge hiermee verdwijnt
  • het onacceptabele feit dat de gemeente duidelijke bezwaren uit de omgeving terzijde schuift

Tot slot voor deze keer: wij gaan dus door met ons protest tegen de plannen van de gemeente. We willen nog steeds in overleg met de gemeente proberen tot een oplossing te komen die ook door Kloetinge gedragen wordt. U wordt hiervan op de hoogte gehouden.

Petitie beëindigd

151 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Herman Koelewijn

Stuur Een Email

Geen verplichte QRcode in onze strijd tegen corona

29606 Handtekeningen

Voor Andere Tijden, weg met de bezuiniging

86482 Handtekeningen

Realiseren Skeelerbaan Voorschoten

923 Handtekeningen

Tekenen Promoten