deze mensen zijn het eens over de genoemde fouten

deze petitie kun je tekenen als je het eens bent met 1 of meer van de onderstaande genoemde redenen waarom de wiskunnde B toets van periode 2 vwo4 niet goed is

 

Lees verder onder de advertentie

  • de toets was te lang/er was te weinig tijd om de toets te maken
  • op de toets kregen we onbehandelde lesstof: maximum berekenen van een functie, drietermsfunctie onder de deelstreep bij een breuk, haakjes in een wortel)
  • niet genoeg aandacht besteed aan het leren gebruiken van de grafische rekenmachine
  • niet alle onderdelen die we moesten leren werden getoetst: stelsel oplossen, strijdig/afhankelijk stelsel. Hierdoor lijkt het alsof we "onnodige vaardigheden" krijgen aangeleerd
  • te complexe vergelijkingen op de toets. Deze stelling verwijst naar de tweede stelling
  • Bij docent Kuipers: onduidelijkheid over het algebraïsch of m.b.v. de rekenmachine een opdracht oplossen. (bereken exact, los op)
  • De vraagstelling op de toets week af van de opdrachten en/of uitleg in de methode. Hierdoor waren wij onvoldoende voorbereid op de vraagstelling op de toets.

Petitie beëindigd

24 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Hidde Sijtze van der Hoek (V4D)

Stuur Een Email

Hou het licht aan in

2023 Handtekeningen

Voor Andere Tijden, weg met de bezuiniging

86482 Handtekeningen

Geen verplichte QRcode in onze strijd tegen corona

29606 Handtekeningen

Tekenen Promoten