Onterecht het vak PL met AMX herkansen

Wij studenten van ORM jaar 3 vinden dat wij onterecht het vak Persoonlijk Leiderschap jaar 2 moeten herkansen. Wij beroepen op ons recht dat de examencommissie ons verzoek in behandeling neemt en met een gegrond antwoordt keert.

 

Lees verder onder de advertentie

Namelijk dat er zeer veel onduidelijkheid was in de berichten van de docenten, slecht is gecommuniceerd onderling en het beoordelingsformulier niet overeenkwam met de werkelijkheid. Dit had ten alle tijden gecommuniceerd moeten worden aan de studenten en dan pas veranderd mogen worden! 

 

Door de handtekeningen van een ieder die zich in deze situatie bevindt is deze petitie opgezet om doorgezet te worden naar examencommissie. 

Petitie beëindigd

16 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Stephen

Stuur Een Email

Help Coen zijn standplaats te behouden!

2306 Handtekeningen

Openen van gebedsruimte op het Cobbenhagen Lyceum

193 Handtekeningen

Geen verplichte QRcode in onze strijd tegen corona

29606 Handtekeningen

Tekenen Promoten