OPROEP TOT BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Wij verzoeken u ons te steunen in ons verzoek een Bijzondere Algemene Ledenvergadering op te roepen. Dit verzoek dient te worden ingediend door 10% van de stemgerechtigde leden, waarbij ieder jeugdlid vertegenwoordigd wordt door 1 wettige vertegenwoordiger. VERMELD EN ONDERTEKEN ALS OUDER MET DE  NAAM VAN HET JEUGDLID.

 

Lees verder onder de advertentie

Op deze Bijzondere Algemene Ledenvergadering willen wij de volgende vragen aan het bestuur voorleggen:

 

  1. Waarom heeft het bestuur het advies van de Technische Commissie naast zich neergelegd en zelfstandig beslist om de samenwerking met Cas Claassen niet te verlengen?
  2. Welk clubbelang heeft het bestuur hierbij gemeend te dienen en heeft men overwogen dat dit belang zwaarwegend genoeg was om haar eigen Technische Commissie te overrulen?
  3. Wat is de exacte visie van het bestuur ten aanzien van de prestatieve lijn en hoe wil het bestuur deze visie in de komende jaren realiseren?
  4. Is het bestuur bereid uit te breiden zodat er een evenwichtigere verdeling komt met betrekking tot breedte teams en prestatieve teams en de beslissingsbevoegdheid bij meer personen terecht komt dan de 3 personen zoals nu het geval is?
  5. Hoe wil het bestuur op zo kort mogelijke termijn de vacature van bestuurslid Technische Zaken invullen?
  6. Kan het bestuur het aannamebeleid en -procedure van externe trainer/coaches voor de prestatieve lijn toelichten en hoe kan voorkomen worden dat er in de toekomst weer een geschil ontstaat tussen de voordracht van de Technische Commissie en de wil van het bestuur?
  7. In een grote stadsclub is cohesie allerminst vanzelfsprekend. De rol die de leden van prestatieve teams spelen bij de breedte teams gaat vervallen bij het afbreken van de prestatieve teams. Hoe denkt het bestuur dit op te vangen? Met nieuwe vrijwilligers, met meer betaalde trainers en coaches of anderszins?
  8. Hebben de aanwezige leden op basis van de antwoorden op bovenstaande vragen nog voldoende vertrouwen dat het huidige bestuur het volledige clubbelang kan dienen, of dient het ontslag van het bestuur te worden geagendeerd?

Petitie beëindigd

63 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Werkgroep Bezorgde Ouders JO18

Stuur Een Email

TERRAS RESTAURANT RAFI PALMGRACHT

195 Handtekeningen

Boekenprijs: 21% btw, een waardeloos idee

3023 Handtekeningen

Tekenen Promoten