Het verdwijnen van de basisschool in Vianen

Het dorp Vianen is onaangenaam verrast voor de keuze van de basisschool in Beers. Daarmee wijkt de stuurgroep af van het advies van de werkgroep, waar de dorpsraad Vianen de afgelopen twee jaar intensief aan heeft deelgenomen. Ook wordt afgeweken van de uitgangspunten die door de stuurgroep aan de werkgroep zijn meegegeven met het oog op het zoeken naar een goede locatie. Verder voldoet het definitieve besluit ook niet aan de criteria die in samenspraak met de ouders / inwoners zijn opgesteld en in een eerder stadium ook door deze stuurgroep zijn bekrachtigd.

 

Lees verder onder de advertentie

De leefbaarheid door dit besluit, staat voor Vianen zeer nadrukkelijk op het spel. Goed is te beseffen dat het besluit door het college en bestuur van de basisschool is genomen maar nog niet door de Gemeenteraad!

 

Bij het verdwijnen van de basisschool, zal er door diverse ouders de keuze gemaakt worden om de kinderen naar Cuijk te brengen en een ander deel naar Beers. Hierdoor verdwijnt de cohesie uit het dorp, wat door zal werken in sportverenigingen en vrijwilligerswerk van de diverse verenigingen die Vianen kent. Tevens heeft dat ook negatieve gevolgen voor de (toekomstige) basisschool in Beers. 

 

Het doel van deze petitie is om de politiek te verduidelijken dat dit een zeer slechte keuze is. Door deze petitie te tekenen kunnen we deze als dorpsraad Vianen aan de diverse politieke partijen aanbieden en tevens aan het college.

Petitie beëindigd

1139 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Justin Jansen

Stuur Een Email

Geef Frans een kans!

769 Handtekeningen

Boekenprijs: 21% btw, een waardeloos idee

3188 Handtekeningen

Tekenen Promoten