Save the trails!

Als fanatieke mountainbiker bent u vast bekend met de unieke mountainbike jumptrail in het zuiden van Limburg. Helaas dreigen deze trails te verdwijnen en we weten allemaal hoe belangrijk zulke locaties zijn voor de groei van een door veel beoefende maar nog redelijk onbekende tak van de mountainbikesport. Deze trails zijn de thuisbasis van vele mountainbikeliefhebbers en daarnaast ook een broedplaats voor jong talent. Al meer dan 15 jaar hebben deze trails ons de mogelijkheid gegeven om onze sport op een veilige en uitdagende manier uit te oefenen. Helaas zullen we deze mogelijkheid binnenkort niet meer hebben. Daarom willen we deze petitie gebruiken om te pleiten voor een alternatieve locatie waar we onze sport kunnen blijven beoefenen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat jong en oud kan blijven freeriden in het mooie zuid Limburg!

 

Lees verder onder de advertentie

As an avid mountain biker, you are probably familiar with the unique mountain bike jump trail in the south of Limburg. Unfortunately, these trails are in danger of disappearing, and we all know how important such locations are for the growth of a widely practiced but still relatively unknown branch of the mountain bike sport. These trails are the home base of many mountain bike enthusiasts and also a breeding ground for young talent. For over 15 years, these trails have provided us with the opportunity to practice our sport in a safe and challenging way. Unfortunately, we will soon no longer have this opportunity. That is why we want to use this petition to advocate for a location where we can continue to practice our sport. Together, we can ensure that young and old can continue to freeride in the beautiful south of Limburg!

 

Als begeisterter Mountainbiker kennen Sie wahrscheinlich die einzigartigen Mountainbike Jumplines im Süden von Limburg. Leider sollen diese Strecken jetzt abgerissen werden. Wir alle wissen, wie wichtig solche Orte für die Förderung dieses Sports sind. Diese Strecken sind die Heimat vieler Mountainbike-Enthusiasten und ganz wichtig für die Förderung junger Nachwuchstalente. Seit über 15 Jahren existieren diese Strecken und geben uns die Möglichkeit, unseren Sport auf sichere, aber auch herausfordernde Art und Weise auszuführen. Leider werden wir diese Möglichkeit bald nicht mehr haben.
Deshalb möchten wir diese Petition nutzen, um uns für einen Ort einzusetzen, an dem wir unseren Sport weiter ausüben können. Zusammen können wir erreichen, dass jeder, ob alt oder jung, weiterhin in Limburg freeriden kann!

Petitie beëindigd

5010 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Mika

Stuur Een Email

Boekenprijs: 21% btw, een waardeloos idee

3023 Handtekeningen

TERRAS RESTAURANT RAFI PALMGRACHT

195 Handtekeningen

Tekenen Promoten