Geen uitbreiding van parkeerterrein in Diemen

Met de geplande verbeteringen voor de Oosterringdijk in Diemen wordt het parkeerterrein aan de Tobias Asserlaan 396-444 uitgebreid met 14 parkeerplaatsen. Alle volwassen bomen aan de rand van het perceel worden gekapt om plaats te maken voor de extra parkeerplaatsen. We hebben geen extra parkeerplaatsen nodig. We willen de bomen behouden en de huidige afmetingen van de parkeerplaats behouden.
Tijdens de ontwikkeling van de plannen voor de verbetering van de Oosterringdijk verzekerde de gemeente de bewoners herhaaldelijk dat de parkeerplaatsen tussen de gebouwen hun huidige capaciteit zouden behouden. In maart onthulde de gemeente de definitieve plannen voor de Oosterringdijk en pleit voor het kappen van 6 grote bomen om ruimte te maken voor extra parkeerplaatsen.
We hebben geen 14 extra parkeerplaatsen nodig. De bewoners van Tobias Asserlaan 396-444 gebruiken momenteel ongeveer 52 van de 63 beschikbare plaatsen. Bovendien willen we de grote, mooie bomen rondom het perceel behouden. We weten allemaal dat bomen stof en lawaai verminderen, leefgebieden bieden voor dieren in het wild, het algehele welzijn van iedereen die hier woont verbeteren en, belangrijker nog, de klimaatverandering tegengaan. Het is ondenkbaar dat de overheid het kappen van bomen tijdens een klimaatramp zou steunen.
We vragen dat de grootte van de parkeerplaats op de huidige afmetingen blijft en dat de bomen rondom de parkeerplaats niet worden gekapt met het aanstaande project voor de Oosterringdijk.

 

Lees verder onder de advertentie

Stop the expansion of the parking lot at 396-444 Tobias Asserlaan, Diemen

The planned improvements for Oosterringdijk in Diemen will expand the parking lot at 396-444 Tobias Asserlaan by 14 parking spaces. All the mature trees on the lot’s perimeter will be cut down to make room for the additional parking spaces. We don’t need extra parking spaces. We want to save the trees and keep the current dimensions of the parking lot.
During the development of the plans for the improvements at Oosterringdijk, the city repeatedly assured the residents that the parking lots between the buildings would maintain their current capacity. In March, the city unveiled the final plans for the Oosterringdijk and calls for cutting 6 large trees to make room for additional parking spaces.
We do not need 14 additional parking spaces. The residents of 396-444 Tobias Asserlaan currently use about 52 of the 63 available spaces. Moreover, we want to keep the large, beautiful trees surrounding the lot. We all know that trees reduce dust, noise, provide habitat for wildlife, improve the overall well-being of everyone who lives here, and, most importantly, fight climate change. It is unthinkable that the government would support cutting trees during a climate disaster.
We ask that the size of the parking lot remains at its current dimensions and that the trees surrounding the lot will not be cut with the upcoming project for the Oosterringdijk.

Petitie beëindigd

58 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Philipp

Stuur Een Email

Stop de Koranvernietiging in Nederland

36533 Handtekeningen

NIET stoppen met Spiegelzaal bij NPO Klassiek

13282 Handtekeningen

Gelijke rechten voor iedereen/Equal rights for all

119 Handtekeningen

Tekenen Promoten