Geen AZC Speelkamp 22 te Leusden

Intentie is om per januari 2024, 80 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) te lokaliseren op Speelkamp 22 te Leusden. Wij, bewoners van Leusden, pleiten tegen deze opvang vanwege de volgende redenen:

 

Lees verder onder de advertentie

- De communicatie waarmee gemeente Leusden de bewoners van Speelkamp heeft ingelicht is onprofessioneel en teleurstellend. Tussen de bekendmaking en informatiebijeenkomst zat welgeteld 4 dagen tijd. Op de informatieavond was het moraal dat we als bewoners geen inbreng hebben, en de plannen vast staan. De gemeente dringt op deze wijze haar plannen aan ons op!

- Het plaatsen van 80 minderjarige vluchtelingen, zou met de huidige 170 bewoners in Speelkamp, één-derde toenemen. Dit vinden we als wijk een onacceptabele grote verandering op de huidige straatdynamiek, die nu bestaat uit jonge gezinnen en starters. Door deze disbalans te introduceren vinden wij het helemaal geen “kleinschalige” opvang.

- Er blijkt uit meerdere rapporten dat AMV’ers overlast veroorzaken rondom hun huisvestiging [1,2]. Wij vertrouwen er niet op dat de veiligheid, zoals deze nu is, kan worden gewaarborgd bij het plaatsen van zo’n grote groep minderjarige vluchtelingen.

- Als gevolg hiervan is de ervaring dat de gemiddelde woningwaarde daalt, waarvan wordt aangenomen dat de buurtbewoners zelf de financiële verantwoordelijkheid zullen dragen.

Wij stellen voor dat het COA op zoek gaat naar een geschiktere locatie, en verzoeken de gemeente en het college van wethouders en burgemeester niet in te stemmen met de omgevingsvergunning  aanvraag van het COA van kantoor naar wonen. Sta op en zeg néé tegen het herplaatsen van deze 80 AMV’ers in de intieme wijk Speelkamp. Kom nu in actie en teken deze petitie voordat het te laat is!

Teken Deze Petitie!

68%
Handtekeningen: 678
Doel Handtekeningen: 1000
Deze Petitie Is Gestart Door:

Bewoners wijk Speelkamp

Stuur Een Email

Geen verplichte QRcode in onze strijd tegen corona

29606 Handtekeningen

Kassa en Radar NIET in 'de uitverkoop'

126825 Handtekeningen

Voor Andere Tijden, weg met de bezuiniging

86482 Handtekeningen

Tekenen Promoten