Brandbrief: zorgen onderwijs OGVO

Beste lezer,

 

Lees verder onder de advertentie

Op maandag 28 augustus 2023 heeft het College van Bestuur van OGVO (CvB) de ouders, leerlingen en medewerkers op de hoogte gesteld van hun intentiebesluit. Het plan is, om de huidige 3 afzonderlijke OGVO-scholen (Valuas, Den Hulster en Blariacum) samen te voegen tot één grote school voor ongeveer 5.000 leerlingen. Deze fusieschool kent twee gescheiden en aparte locaties: één locatie voor de onderbouw en de andere locatie voor de bovenbouw.

Wij maken ons grote zorgen over dit besluit. Hoe is het gesteld met de kwaliteit, de acceptatie en de visie van het besluit dat nu op tafel ligt? Deze factoren bepalen namelijk, of de aanstaande verandering succesvol zal zijn.  

 

Kwaliteit
Wij hebben ernstige zorgen over de kwaliteit van het besluit. De financieel slechte situatie van OGVO is het enige uitgangspunt geweest bij dit besluit. Andere belangen zijn niet meegenomen en dat is onacceptabel. Hoe zit het met: 

 • Het welzijn en de ontwikkeling van onze (toekomstige) kinderen;
 • De massaliteit van de locaties;
 • De (verkeers)veiligheid binnen en buiten de school;
 • De meest kwetsbare leerlingen in Venlo;
 • Het gebrek aan een schoolkeuze binnen de gemeente Venlo;
 • De reisafstanden voor leerlingen;
 • De aansluiting met het primair onderwijs en het vervolgonderwijs;
 • De onrust in de wijken waar de locaties gaan komen;
 • Etc.

Acceptatie 

De belanghebbenden zijn tot op heden niet meegenomen in dit proces. Ze worden enkel geïnformeerd en geconfronteerd met feiten en mededelingen. Bij een project van deze omvang, is participatie (aan de voorkant!) en acceptatie van alle belanghebbenden een vereiste. 


Visie 

Het CvB heeft geen boodschap aan de duidelijke en herkenbare OGVO-uitgangspunten. Hoe zit het met de:

 • Betaalbaarheid van het onderwijs;
 • Kleinschaligheid van de locaties;
 • Keuzevrijheid voor de leerlingen: Concreet betekent dit, dat er scholen zijn met een eigen identiteit en eigenheid.
 • Fysiek ononderbroken leerlijn;
 • Specifieke aandacht voor de meest kwetsbare leerlingen;
 • Veilige (fysieke) leeromgeving.

Oproep

Natuurlijk begrijpen wij dat er iets moet gebeuren. Om die reden formuleren we de volgende eisen en doen we een beroep op de Raad van Toezicht, de Medezeggenschapsraden én de Gemeente om hierop actie te ondernemen. 

 1. De besluitvorming moet worden opgeschort; 
 2. We roepen op tot de instelling van een onafhankelijk Taskforce die, na goed onderzoek en analyse, diverse opties / alternatieven uitwerkt waaruit een keuze wordt gemaakt.

Zeker nu geldt: “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’.


Deze brandbrief gaat naar de Raad van Toezicht, de Medezeggenschapsraden (GMR en CMR), het College van Burgemeester en wethouders en alle politieke partijen binnen de Gemeenteraad van Venlo.

 

Steunt u deze brief en oproep? Onderteken deze petitie dan!

 

Met vriendelijke groet,

Mede namens vele bezorgde ouders, leerlingen, medewerkers, belanghebbenden en de Venlose Stichting Alsjenudenkt [Professionele projectondersteuning voor inwonersgroepen]

Liesbeth Bergmans 

Petitie beëindigd

2059 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Liesbeth Bergmans

Stuur Een Email

TERRAS RESTAURANT RAFI PALMGRACHT

195 Handtekeningen

Boekenprijs: 21% btw, een waardeloos idee

3022 Handtekeningen

Tekenen Promoten