Geen AZC in De Cleene Hooge, uit onvermogen

Beste buurtbewoners en omwonenden,


Wij, de bewoners van de Griffioen, zijn diep bezorgd over de plannen van het college van B & W van Middelburg om een grootschalig asielzoekerscentrum (AZC) te bouwen aan de rand van de Griffioen, in het prachtige gebied De Cleene Hooge.

Deze plannen omvatten maximaal 580 plekken voor asielzoekers, waarvan 330 vaste plekken en 150-250 flexibele plekken.

Lees verder onder de advertentie


Voelt u zich overvallen door de manier waarop de gemeente dit er doorheen wilt drukken? Vindt u dat De Cleene Hooge beschermd moet blijven? Voelt u zich niet serieus genomen na de beloftes van Gemeenteraadsverkiezingen van 2022? Bent u bang voor de veiligheid/leefbaarheid van uzelf, kinderen of kleinkinderen als dit plan er op deze manier komt?


Wat uw gevoel ook is, teken deze petitie en laat uw stem horen.

Wij constateren dat:

 • Het college haar burgers niet serieus neemt door als een dief in de nacht bewoners te overvallen met een ‘briefje’ over de locatiekeuze.
 • Met de keuze om (een AZC van deze omvang) te bouwen op deze locatie, verkiezingsbeloften worden gebroken door een groot deel van de coalitie. 
 • Er wordt afgeweken van de Ontwikkelvisie 2019 voor De Cleene Hooge, waarin is afgesproken dat er maximaal 80 huizen zouden worden gebouwd. Huizen, dus geen AZC!
 • De verkoop van grond aan het COA betekent dat we als gemeente en burgers geen zeggenschap meer hebben.
 • Er eerder al (bijna) 7 miljoen verlies is genomen op de aangekochte grond aan De Cleene Hooge en de gemeente Middelburg zichzelf wil behoeden voor een financiële strop door hier een AZC te bouwen. 
 • Het aantal asielzoekers (580) niet in verhouding staat tot het aantal inwoners van Griffioen 2.
 • De flexibele opvang en reguliere opvanglocaties gesplitst moeten worden, om zo te voorkomen dat De Cleene Hooge het ‘afvoerputje’ van Ter Apel wordt. 
 • Er geen impactanalyse en veiligheidsrisico-onderzoek wordt uitgevoerd, enkel en alleen omdat wethouder Louws beweert dat overlast "wel meevalt."
 • De gemeente, bewoners niet betrekt bij de locatiekeuze van een dergelijk belangrijk project.
 • Ervaringen elders aantoont dat de komst van een AZC de veiligheid en leefbaarheid verandert.
 • De voorzieningen in de wijk niet toereikend zijn voor een dergelijke grote groep mensen.
 • De Cleene Hooge deel uitmaakt van een groengebied dat strekt van de Sint Laurense Weihoek tot aan Landgoed Terhooge en provinciaal van belang is.

Wij verzoeken:

Dat er geen keuze wordt gemaakt op basis van financiële overwegingen, maar op basis van de belangen van de gemeenschap. Daarom roepen wij op tot een herziening van het onderzoek naar de meest geschikte locatie voor een AZC, rekening houdend met de afgesproken ontwikkelvisies en de impact op de omgeving.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat De Cleene Hooge zoveel mogelijk in z’n huidige bijzondere vorm behouden blijft.

Petitie beëindigd

1047 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Werkgroep 'De Cleene Hooge - AZC'

Stuur Een Email

Geen verplichte QRcode in onze strijd tegen corona

29606 Handtekeningen

NIET stoppen met Spiegelzaal bij NPO Klassiek

13158 Handtekeningen

Handen af van het park.

142 Handtekeningen

Tekenen Promoten