Gebedsruimte op het Pallas Athene college

Op het Pallas Athene College heeft de introductie van een gebedsruimte een significante impact gehad op de diversiteit en inclusiviteit van de schoolgemeenschap. Deze gebedsruimte, die voor iedereen toegankelijk is, heeft een belangrijke rol gespeeld in het bevorderen van begrip en respect voor verschillende religies en culturen.

De gebedsruimte is een welkome toevoeging voor studenten van diverse geloofsovertuigingen. Het biedt een stille en vreedzame plek waar ze kunnen bidden, mediteren en spirituele bezinning kunnen vinden. Bovendien heeft de ruimte geleid tot meer open dialogen over religieuze kwesties en interculturele uitwisselingen.

Lees verder onder de advertentie

Het Pallas Athene College heeft hiermee een belangrijk signaal afgegeven dat religieuze diversiteit wordt gewaardeerd en gerespecteerd. Het heeft de banden binnen de schoolgemeenschap versterkt en studenten de mogelijkheid geboden om hun spirituele behoeften te vervullen. Deze gebedsruimte staat symbool voor de inclusieve en respectvolle omgeving die het Pallas Athene College nastreeft.

Teken Deze Petitie!

41%
Handtekeningen: 61
Doel Handtekeningen: 150
Deze Petitie Is Gestart Door:

Matin

Stuur Een Email

Geen verplichte QRcode in onze strijd tegen corona

29606 Handtekeningen

NIET stoppen met Spiegelzaal bij NPO Klassiek

13155 Handtekeningen

Kassa en Radar NIET in 'de uitverkoop'

126825 Handtekeningen

Tekenen Promoten