ONEERLIJKE BEOORDELING TENTAMEN RECHTSWETENSCHAP

PETITIE 

Aan: De Vrije Universiteit van Amsterdam 

Lees verder onder de advertentie

 

Onderwerp: Herbeoordeling van het tentamen Inleiding tot de Rechtswetenschap

 

Geachte Faculteit der Rechtsgeleerdheid

 

Wij, de ondergetekenden, willen via deze petitie onze bezorgdheid uiten over de recente beoordeling van het tentamen Inleiding tot de Rechtswetenschap. Het doel van deze petitie is om aandacht te vragen voor enkele zorgwekkende punten die naar voren zijn gekomen tijdens de beoordeling, en om een herbeoordeling te verzoeken op basis van eerlijkheid en transparantie.

 

Wie:
De ondergetekenden, studenten die hebben deelgenomen aan het tentamen Inleiding tot de Rechtswetenschap, willen hun ongenoegen uiten over de wijze waarop het tentamen is beoordeeld.

 

Wat:
Wij zijn van mening dat de beoordeling van het tentamen op verschillende punten onrechtmatig is verlopen. Er zijn gevallen gerapporteerd waarbij 0 punten zijn toegekend wegens vermeende grammaticale fouten, terwijl de antwoorden inhoudelijk correct waren. Bovendien lijkt er sprake te zijn van oneerlijke aftrek van punten, zelfs wanneer de antwoorden bijna 100% overeenkwamen met het antwoordmodel. Daarnaast ervaren wij de feedback van de nakijkers als matig en onvoldoende gedetailleerd.

 

Waarom:
Het is van groot belang dat tentamens op een eerlijke en transparante wijze worden beoordeeld. Het huidige beoordelingsproces lijkt af te wijken van de aangekondigde criteria, wat resulteert in onrechtmatige beoordelingen en oneerlijke sancties voor studenten. Dit tast niet alleen het vertrouwen in het beoordelingssysteem aan, maar kan ook nadelige gevolgen hebben voor de academische vooruitgang van de studenten.

 

Doel:
Wij verzoeken dringend om een herbeoordeling van het tentamen Inleiding tot de Rechtswetenschap, waarbij wordt toegezien op een eerlijke beoordeling zonder onnodige aftrek van punten. Daarnaast vragen wij om gedetailleerde en rechtvaardige feedback van de nakijkers, zodat studenten begrip kunnen krijgen voor eventuele correcties.

Wij willen benadrukken dat deze petitie is opgesteld met respect en de intentie om een constructieve dialoog aan te gaan. Wij geloven in de waarde van eerlijke beoordelingen en hopen op uw medewerking om de integriteit van het onderwijssysteem te waarborgen.

 

Petitie beëindigd

107 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Maddy

Stuur Een Email

Boekenprijs: 21% btw, een waardeloos idee

3023 Handtekeningen

TERRAS RESTAURANT RAFI PALMGRACHT

195 Handtekeningen

Tekenen Promoten