Behoud het zwembad De Brug in Glanerbrug

Het eerdere sluiten en nu de dreigende sloop van De Brug is een ramp voor het dorp. Het verslechterd de kwaliteit en de diversiteit van het sportaanbod van onze inwoners. Hoe kunnen wij het Noaberschap in ere houden als alle voorzieningen verdwijnen? 

Zwemmen is essentieel voor gezondheid en welzijn. Denk aan bestrijding van overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten, depressies maar ook eenzaamheid! Daarnaast is het een voorziening voor educatie en participatie. Denk aan zwemlessen, evenementen met mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, stage, werkervaring en opleiding. Een zwembad stimuleert de sociale interactie, de integratie, de samenwerking en de verantwoordelijkheid van onze inwoners. 

Lees verder onder de advertentie

In een brief aan de gemeente Enschede maken wij duidelijk waarom wij pleiten voor zwemwater in ons dorp. 

Teken Deze Petitie!

37%
Handtekeningen: 373
Doel Handtekeningen: 1000
Deze Petitie Is Gestart Door:

Dorpsraad Glanerbrug

Stuur Een Email

Geen verplichte QRcode in onze strijd tegen corona

29606 Handtekeningen

NIET stoppen met Spiegelzaal bij NPO Klassiek

13158 Handtekeningen

Voor Andere Tijden, weg met de bezuiniging

86482 Handtekeningen

Tekenen Promoten