Stop Russische bombardementen op Oekraïne

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Defensie, Ministerie van Algemene Zaken

 

Lees verder onder de advertentie

Geachte Mevrouw Bruins Slot, Geachte Mevrouw Ollongren, Geachte heer Rutte,

 

Op 24 februari 2022 startte Rusland een eindeloze reeks bombardementen op Oekraïens grondgebied die doorgaan tot op de dag van vandaag. Het gedogen van deze grove schending van het internationaal recht op soevereiniteit zet daarmee de poort open voor andere groeperingen om tot wetteloosheid en  geweld te vervallen. We dringen er daarom bij de Veiligheidsraad op aan om Rusland een halt toe te roepen met het bombarderen en vernietigen van de leefomgeving van onschuldige mensen.

 

Deze oproep komt van het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede en de International Women’s League for Peace and Freedom, met afdelingen in Oekraïne en in Rusland. Met steun van andere Nederlandse Vredesorganisaties roepen we de Nederlandse regering op om zich krachtig in te zetten voor een proces van de-escalatie, vanuit het besef wat bombardementen onze kinderen aandoen. We willen dat kinderen spelend opgroeien in deze wereld, beschermd door de veiligheid van ons internationaal rechtssysteem. We spannen ons daarvoor in als vrouwen, omdat we van de VN Veiligheidsraad in resolutie 1325 de garantie gekregen hebben dat wij en de kwetsbare mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd extra beschermd zullen worden in gewapende conflicten. Bovendien belooft resolutie 1325 dat vrouwen deelnemen aan vredesoverleg vanuit dit perspectief. 

 

We erkennen de ernst van het conflict tussen Rusland en Oekraïne, en beseffen ook dat bombarderen weinig bijdraagt aan de oplossing daarvan en aan de toekomst van beide landen. Angst voor bombardementen versterkt juist de haat, zorgt voor levenslange trauma’s, jaagt de productie van dodelijke wapens aan met grote schade voor het milieu en ondergraaft de waardigheid van regeringen. Er zijn immers andere middelen mogelijk om conflicten aan te pakken, zoals bemiddeling, arbitrage, overleg, waarheids­vinding en samenwerking in deals rond gemeenschappelijke belangen?

 

We vragen u namens ons het volgende in te brengen in het Nederlandse defensiebeleid en bij de VN Veiligheidsraad:

 

Stop Russische bombardementen op Oekraïens grondgebied! 

 

Ondertekend door:

Datum, Naam, Plaats, Organisatie

Petitie beëindigd

23 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Platform Vrouwen & Duurzame Vrede

Stuur Een Email

Boekenprijs: 21% btw, een waardeloos idee

3023 Handtekeningen

TERRAS RESTAURANT RAFI PALMGRACHT

195 Handtekeningen

Tekenen Promoten