Red de 24 monumentale bomen in Haren (Raadshuis)

Momenteel zijn er plannen om op het Raadhuisplein in Haren 25 luxe appartementen en parkeerplaatsen te verwezenlijken, waarvoor 24 bomen moeten wijken, inclusief monumentale bomen zoals de vijf eiken en een plataan. Deze zijn tussen de 30 en 80 jaar oud en hebben ecologisch gezien een grote waarde.

Wij

Boomwachters Groningen, de inwoners en bezorgde burgers van Haren en de gemeente Groningen

Lees verder onder de advertentie

 

constateren

de gemeente haar plan (Vitamine G) waarin staat dat de boom, gewaardeerd en essentieel voor de klimaattransitie, beschermd moet worden. Dit houdt ook in dat er gestreefd moet worden naar natuurinclusief bouwen. Het plan om het Raadhuisplein te herinrichten staat haaks op deze visie, en voorziet uitsluitend in economische gewin van projectontwikkelaar Explorius, bouwbedrijven en woningcorporatie Nijestee.

 

en verzoeken

de gemeente haar plannen te heroverwegen zodat zij haar belofte om het stadsbos te behouden en natuurinclusief te bouwen nakomt, vooral op deze symbolische plek, het hart van de Groene Parel van het Noorden. Boomwachters Groningen en veel bewoners hebben hun ongenoegen geuit over deze plannen, waarbij essentiële bomen worden verwijderd, bomen die tientallen jaren nodig hebben gehad om uit te groeien tot een dergelijke monumentale status.

Petitie beëindigd

781 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Kristin Mcgee

Stuur Een Email

Boekenprijs: 21% btw, een waardeloos idee

3188 Handtekeningen

Geef Frans een kans!

769 Handtekeningen

Tekenen Promoten