Ouders willen groter schoolgebouw voor de kinderen

Beste gemeente Zoetermeer,

 

Lees verder onder de advertentie

Hierbij willen wij vriendelijk doch dringend aandacht vragen voor de huidige staat van het schoolgebouw IKC De Vijf Pilaren in uw gemeente. Het schoolgebouw voldoet momenteel niet aan de veiligheids- en kwaliteitseisen voor huisvesting.

 

Verschillende aspecten maken het gebouw onveilig en ongeschikt voor gebruik als school. Allereerst zijn er ernstige structurele gebreken die een bedreiging vormen voor de veiligheid en gezondheid van zowel leerlingen als personeel. Zo heeft het gebouw geen ventilatiesysteem en regelmatig lekkende daken. Daarnaast voorziet het gebouw niet in de gevraagde capaciteit, gelet op het huidige aantal leerlingen. IKC De Vijf Pilaren telt momenteel 215 leerlingen en heeft 40 kinderen op de wachtlijst staan. Elke leerling heeft recht op goed onderwijs in een goed schoolgebouw, maar door overvolle klassen is het niet mogelijk om een optimale leeromgeving te bieden.

 

Naast het capaciteitsgebrek is de schoolzone onveilig. Er is een tekort aan parkeerplaatsen bij het halen en brengen van onze kinderen.

 

Deze problemen zijn meerdere keren tevergeefs door het schoolbestuur bij uw gemeente aangekaard. Als oplossing is door u voorgesteld om; de teamkamer om te zetten naar een klaslokaal, de voorschool te verkassen naar de Buytenkans of te wachten op drie lokalen die na de zomervakantie wellicht beschikbaar zullen zijn in het pand van de Buytenkans. Uw voorstel lost het probleem echter niet op, omdat deze uitbreiding ten koste gaat van onder andere de speelruimte op het schoolplein en de ruimte voor het team om te kunnen vergaderen/lunchen. De noodzakelijke ruimtes verdwijnen of voldoen na deze aanpassing niet meer aan de minimale ruimtecapaciteit.

 

Gezien de urgentie van deze kwestie pleiten wij voor een nieuwe geschikte locatie voor het schoolgebouw. Een nieuwe locatie zou het schoolbestuur in staat stellen om een veilige en geschikte leeromgeving te creëren die voldoet aan de eisen van de onderwijssector. Het zou ook een kans zijn om te investeren in moderne faciliteiten en voorzieningen die het onderwijs kunnen verbeteren.

 

Wij verzoeken u dringend om deze kwestie serieus te nemen en actie te ondernemen om de veiligheid, gezondheid en kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Door te investeren in een nieuwe locatie kunnen we de toekomst van onze kinderen veiligstellen en hen de best mogelijke onderwijservaring bieden.

 

Indien u niet tegemoet komt aan ons verzoek zijn wij genoodzaakt om vervolgstappen te ondernemen en de publiciteit op te zoeken. Wij hopen natuurlijk dat het niet zover hoeft te komen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bezorgde ouders

Teken Deze Petitie!

6%
Handtekeningen: 615
Doel Handtekeningen: 10000
Deze Petitie Is Gestart Door:

Selma

Stuur Een Email

Petitie tegen nieuw Bedrijventerrein Winterswijk

1427 Handtekeningen

Voor Andere Tijden, weg met de bezuiniging

86482 Handtekeningen

Rectificatie publicatie Ram Mandir

2333 Handtekeningen

Tekenen Promoten