Verbeterde nachtopvang voor daklozen

Wij, de ondertekenaars van deze petitie, willen uw aandacht vestigen op het urgente probleem van het tekort aan nachtopvang voor daklozen in Nijmegen. Het is met groeiende bezorgdheid dat we de toename van daklozen in onze stad zien en de ontoereikende voorzieningen voor nachtopvang die beschikbaar zijn.

Dakloosheid is een ernstig maatschappelijk probleem, en het gebrek aan voldoende nachtopvang verhoogt het lijden van de meest kwetsbaren in onze gemeenschap. We zijn ons bewust van de inspanningen van de gemeente Nijmegen en lokale organisaties, maar we zijn van mening dat er dringend meer middelen en aandacht moeten worden besteed aan het uitbreiden en verbeteren van de nachtopvangfaciliteiten.

Lees verder onder de advertentie

Wij, de ondertekenaars, roepen de gemeente Nijmegen op om:

  1. Verhoging van Financiële Middelen: Investeer meer middelen in nachtopvangprogramma's om de capaciteit te vergroten en de kwaliteit van de geboden diensten te verbeteren.

  2. Samenwerking met Lokale Organisaties: Werk nauw samen met lokale non-profitorganisaties en liefdadigheidsinstellingen om de effectiviteit van de nachtopvang te vergroten en een bredere reeks diensten aan te bieden, zoals toegang tot gezondheidszorg, werkgelegenheidsondersteuning en mentale gezondheidszorg.

  3. Betrokkenheid van de Gemeenschap: Betrek de lokale gemeenschap actief bij het aanpakken van dakloosheid door bewustwordingscampagnes, vrijwilligersprogramma's en educatieve initiatieven.

Het is van essentieel belang dat we als gemeenschap solidariteit tonen en samenwerken om duurzame oplossingen te vinden voor het probleem van dakloosheid in Nijmegen. Laten we streven naar een stad waar niemand gedwongen wordt om zonder onderdak de nacht door te brengen.

Wij hopen dat u deze petitie serieus zult overwegen en dat er concrete acties zullen worden ondernomen om de nachtopvang voor daklozen in Nijmegen te verbeteren.

Petitie beëindigd

74 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Miga Quaadgras

Stuur Een Email

Boekenprijs: 21% btw, een waardeloos idee

3023 Handtekeningen

TERRAS RESTAURANT RAFI PALMGRACHT

195 Handtekeningen

Tekenen Promoten