Nieuwe tijden betaald parkeren Rustenburg Oostbroe

Hierbij tekenen wij, als bewoners van de wijk Rustenburg-Oostbroek, bezwaar
aan tegen uw besluit om nieuwe tijden in te voeren voor het betaald parkeren in de wijk Rustenburg-Oostbroek. Er is in onze wijk een parkeerprobleem, maar dit probleem speelt vanaf 17.00 uur en niet vanaf 9.00 uur. Dus wat lost dit op aan het parkeerprobleem in onze wijk?
 
Verder hebben wij in het Voorburgs Dagblad van 6 januari jl. moeten lezen dat er nieuwe tijden voor het betaald parkeren ingevoerd worden. Wij zijn regelmatig naar bijeenkomsten geweest om te praten over dit grote probleem. Mensen zullen minder lang of helemaal minder visite krijgen door deze maatregelen, waardoor mensen zullen isoleren. 
 
Waarom zijn wij als bewoners niet eerder op de hoogte gesteld? Inmiddels
hebben wij een brief d.d. 9 januari jl. van de gemeente Den Haag ontvangen waarin alleen vermeld wordt dat er nieuwe tijden voor het betaald parkeren worden ingevoerd, enige uitleg waarom dit gedaan wordt ontbreekt. Ook in de app van digitaal aanmelden parkeren staat niets bij berichten!
 
Wij, als bewoners, hebben dus totaal geen inspraak in het parkeerbeleid van de Gemeente Den Haag, terwijl dit op de bewonersavonden anders voorgedaan wordt door uw medewerkers. De bewoners mogen ideeën aandragen voor een beter parkeerbeleid binnen onze wijk, maar zoals nu uit uw besluit blijkt, worden deze ideeën dus helemaal niet meegenomen.
 
Het idee dat op elke bewonersavond geopperd werd is het weren van bedrijfsbusjes uit de wijk. Die zijn namelijk het probleem in de wijk. Waarom wordt hier niets mee gedaan? Is dit omdat de Gemeente Den Haag dan te veel geld misloopt omdat het hier bijna altijd een 2e, 3de of zelf 4de vergunning betreft?
Uit het artikel in het Voorburgs Dagblad van 6 januari jl. blijkt dat in de wijken
Vroonendaal, Wateringse Veld en Leidschenveen/Ypenburg het huidige
parkeerbeleid (18.00-00.00) gehandhaafd blijft. Wij als bewoners van de wijk.
Rustenburg Oostbroek zien dit als discriminatie, wat volgens de grondwet. Ook blijkt dat er in bepaalde wijken meer bezoekersuren hebben dan in Rustenburg Oostbroek. Dit is ook een vorm van discriminatie, zie artikel 1 van de Grondwet. 
Waarom wordt het invoeren van nieuwe tijden in de 2 relatief arme wijken van Den Haag ingevoerd en begint de Gemeente Den Haag hier niet mee in de
Vogelwijk?
 
Wij willen, als bewoners van de wijk Rustenburg-Oostbroek, dat u uw besluit om nieuwe tijden in te voeren in de wijk intrekt en de huidige tijden hanteert.
 
Tevens willen wij, als bewoners van de wijk Rustenburg-Oostbroek, dat het weren van bedrijfsbusjes in de wijk goed onderzocht wordt en dat er net zoveel bezoekersuren bij te kopen zijn als in andere wijken van Den Haag. Ook willen wij dat er op de Dierenselaan gewoon door vergunninghouders geparkeerd mag worden tussen 18:00 -09:00 uur (is nu vanaf 21.00 uur). Deze parkeerplaatsen staan elke dag gewoon leeg vanaf het stuk van de Zuiderparklaan tot de Voorthuizenstraat. Wordt er nog gekeken naar de ondergrondse parkeergelegenheid, welke onder de Theresiakerk gerealiseerd wordt, door te trekken naar die bij de tramhalte op de Apeldoornselaan, zodat er ook voor ons als gedupeerden parkeerplaatsen zijn? Het ooit te veel uitgegeven parkeervergunningen komt uiteraard bij uw ambtenaren vandaan, vandaar dat wij ook op enige coulance uwerzijds rekenen.
 
Update: De ingangsdatum is gewijzid naar 1 maart 2024. Maar hiermee is het probleem nog niet opgelost.
Op 27 februari nodigt de BORO u uit bij wijkvereninging Zuiderpark voor een informatieavond. De verantwoordelijke wethouder Dhr Kapteijns komt ook die avond om uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden.
Voor of tegen, komt alle om uw mening te geven.
Wijkvereniging Zuiderpark Escamplaan 55, Inloop vanaf 19.00 uur en de avond begint om 19.30 uur
 
Update: 15 februari was er een raadsvergadering en zijn de nieuwe venstertijden besproken. Er zijn door Denk, Hart van Den Haag en FvD moties aangebracht. De motie tot afschaffen van de uitgebreide venstertijden is verworpen in de gemeenteraad. 27e februari komt de verantwoordelijke wethouder langs op de bewonersavond. Het is dan tijd om uw stem te laten horen, voor of tegen het besluit tot uitbreiding venstertijden. Laat uw stem horen!

Lees verder onder de advertentie

Petitie beëindigd

894 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

T van der Horst

Stuur Een Email

Boekenprijs: 21% btw, een waardeloos idee

3188 Handtekeningen

Geef Frans een kans!

769 Handtekeningen

Tekenen Promoten