GEEN "KNIP" KANAALWEG HEILOO

Zandzoom ten koste van een leefbaar Ypestein!

Het huidige verkeersbeleid van de gemeente Heiloo heeft geresulteerd in een probleem voor het College van B&W. De keuze om het doorgaande verkeer door een kinderrijke woonwijk Ypestein en langs twee basisscholen met speelterreinen te leiden, is dermate gecompliceerd dat het College alles in werking stelt om deze buitensporige en zeer ongewenste oplossing door te voeren. De meest in het oog springende maatregel is: De Knip, een afsluiting van de Kanaalweg.

Lees verder onder de advertentie

 

Wat is er aan de hand?

De gemeente Heiloo heeft bouwgrond (Zandzoom) verkocht voor de bouw van vooral luxe woningen bestemd voor mensen van buiten Heiloo (regio Amsterdam). De provincie Noord-Holland geeft pas toestemming voor de bouw van deze woningen als er eerst een deugdelijk verkeersplan ligt. Eerdere plannen van het College vonden geen genade bij de Raad van State; woningbouw zou te veel verkeersoverlast geven in het centrum van Heiloo.

 

Afslag A9 en Zandzoom

De gemeente Heiloo is al jaren bezig om een afslag te krijgen op de A9. De financiering wil de gemeente deels realiseren door de verkoop van bouwgrond in de Zandzoom. De komst van de afslag A9 is dus gekoppeld aan de bouw van de Zandzoom. Tegelijkertijd kan de Zandzoom alleen gerealiseerd worden als de afslag A9 gereed is. De verkeersdrukte door Limmen wordt anders te hoog door de toename van forensenverkeer.  

 

Oplossing: doorgaand verkeer door Ypestein

Lost dit alle problemen van het College op? Nee! Uitgevoerde doorrekeningen laten nog steeds plekken in Heiloo zien waar de verkeersdruk te hoog is. Daarnaast zijn er veel plekken waar de toetswaarden bijna gehaald worden; kleine wijzigingen in het verkeer zouden dan direct tot overschrijding leiden. Het vreemde aan de oplossing is dat een weg - die gemaakt is voor doorgaand verkeer - wordt afgesloten.

 

Advies aan College 

Het College van Heiloo ontvangt advies van het verkeerspanel (bestaande uit bewoners, ondernemers en de fietsersbond) en de verkeerscommissie (politie, Veilig Verkeer Nederland, inwoners van Heiloo, verkeersouders, verkeerspanel) . De wethouder geeft overal aan dat hij deze adviezen meeneemt, maar in werkelijkheid worden alleen die adviezen overgenomen die overeenstemmen met het beleid. Adviezen die hier niet mee stroken, worden terzijde geschoven.

 

Wat zijn de problemen voor Ypestein?

De voorgestelde aanpassingen leiden tot een verviervoudiging van het verkeer door de wijk. In de Zandzoom worden geen voorzieningen gebouwd, zoals supermarkt en basisschool. Toekomstige bewoners van Zandzoom zullen dus, gezien de ligging en bereikbaarheid, de voorzieningen van Ypestein gebruiken. Naast meer verkeer door de wijk betekent dit dus meer geparkeerde auto’s, maar daar is in Ypestein geen ruimte voor.

 

Wilt u meer informatie? Klik dan hier en hier.

Teken Deze Petitie!

55%
Handtekeningen: 1104
Doel Handtekeningen: 2000
Deze Petitie Is Gestart Door:

Bewonersstichting B.L.Y

Stuur Een Email

Geef Frans een kans!

769 Handtekeningen

Boekenprijs: 21% btw, een waardeloos idee

3188 Handtekeningen

Tekenen Promoten