Maak intiem terreur strafbaar!

Petitie voor een nieuwe wet ter bestrijding van dwingende controle of intieme terreur


Aan: Het Parlement van Nederland

Lees verder onder de advertentie

 

Wij, de ondertekenaars van deze petitie, roepen op tot de invoering van een nieuwe wet ter bestrijding van dwingende controle of intieme terreur in Nederland. Deze vorm van misbruik, die vaak voorkomt in huiselijke kring, is een ernstige schending van de rechten en veiligheid van individuen en moet krachtig worden aangepakt. Recentelijk is er in het Verenigd Koninkrijk 🇬🇧 een nieuwe wet aangenomen om 'Coercive Control' als strafbaar feit te behandelen na een succesvolle campagne. Dit moet ook in Nederland veranderen. 


Dwingende controle oftewel intiem terreur is een patroon van gedragingen waarbij een persoon systematisch macht uitoefent over een ander individu om controle, angst en onderwerping te bewerkstelligen. Dit kan zich uiten in verschillende vormen van misbruik, zoals fysieke, psychologische, financiële en seksuele mishandeling. Het doel van deze controle is om het slachtoffer te onderdrukken, te isoleren en te manipuleren, waardoor zij hun autonomie en vrijheid verliezen.

 

Het is van cruciaal belang dat de Nederlandse wetgeving deze vorm van misbruik erkent en passende maatregelen neemt om slachtoffers te beschermen en daders verantwoordelijk te houden. Daarom vragen wij uw steun bij het invoeren van de volgende maatregelen:

 

1. Definiëren van dwingende controle of intieme terreur: Het is essentieel dat de wet duidelijk omschrijft wat dwingende controle of intieme terreur inhoudt, zodat slachtoffers en professionals dit kunnen herkennen en aanpakken.

 

2. Strafbaarstelling van dwingende controle of intieme terreur: Het moet duidelijk zijn dat dwingende controle of intieme terreur als een strafbaar feit wordt beschouwd. Daders moeten verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden en passende straffen krijgen opgelegd.

 

3. Bescherming van slachtoffers: Slachtoffers van dwingende controle of intieme terreur moeten toegang krijgen tot bescherming en ondersteuning. Het is van essentieel belang dat er voldoende middelen en faciliteiten beschikbaar zijn om hen te helpen bij het verlaten van de gewelddadige situatie en het herstellen van hun leven.

 

4. Bewustwording en educatie: Het is van groot belang dat er voorlichting en educatie wordt gegeven over dwingende controle of intieme terreur, zodat het publiek zich bewust wordt van deze vorm van misbruik en hoe het kan worden bestreden. Dit moet worden opgenomen in het onderwijscurriculum en er moeten campagnes worden opgezet om bewustzijn te vergroten.

 

Wij geloven dat het implementeren van deze maatregelen een belangrijke stap is in het bestrijden van dwingende controle of intieme terreur en het beschermen van slachtoffers in Nederland. We roepen u op om deze petitie serieus te nemen en de benodigde stappen te ondernemen om deze nieuwe wet te introduceren en te implementeren.

 

Samen kunnen we een einde maken aan dwingende controle of intieme terreur en een veiligere toekomst creëren voor alle individuen in Nederland.


Hoogachtend,

 

Daniëlle Tulp MSc. 

Petitie beëindigd

89 Handtekeningen
> De beheerder heeft 3 maanden niet ingelogd en 3 herinnering emails ontvangen maar niet gereageerd. Hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Daniëlle Tulp

Stuur Een Email

Geef Frans een kans!

769 Handtekeningen

Boekenprijs: 21% btw, een waardeloos idee

3188 Handtekeningen

Tekenen Promoten