Petitie tegen nieuw Bedrijventerrein Winterswijk

Wat is de gemeente van plan?

De gemeente Winterswijk is van plan om aan de rand van Winterswijk gebied(en) aan te wijzen voor het ontwikkelen van bedrijventerrein. Het gaat in totaal om ruim 31 voetbalvelden! In de gebieden die voorlopig zijn aangewezen als onderzoeksgebieden liggen nu akkers, bossen, beschermde natuurgebieden en er staan woningen: groen buitengebied dus!

Lees verder onder de advertentie

 

Aan wie wil de gemeente bedrijventerrein geven?

De bedrijventerreinen worden nu vooral gebruikt door de maakindustrie en door logistieke bedrijven. Uitbreiding betekent dat er meer (vracht)verkeer van en naar Winterswijk zal rijden maar ook dat er meer mensen komen om in die bedrijven te werken. Er is geen zekerheid of er werk komt voor mensen uit Winterswijk of mensen van buitenaf.

 

Wat staat u te wachten?

Winterswijk als Nationaal Landschap komt in het gedrang, omdat het prachtige landschap vol met blokkendozen komt te staan en de natuurgebieden en boerenbedrijven onder toenemende druk zullen komen van luchtvervuiling en verkeer.

De toegangswegen naar Winterswijk komen er uit te zien zoals de Rondweg zuid: grote loodsen aan beide zijden van de weg en met veel verkeersdrukte: er komen meer opstoppingen dan er nu al zijn.

De recreatiemogelijkheden rond Winterswijk zullen afnemen, met gevolgen voor zowel Winterswijkers als de vele toeristen die Winterswijk aandoen.

 

Wiens belang staat voorop?

Er wonen meer dan 29.000 mensen in Winterswijk. U en uw medebewoners zullen op de één of andere manier te maken krijgen met de gevolgen van uitbreiding van 22 hectare aan bedrijventerrein(en). In vergelijking met alle inwoners gaat het om een handjevol bedrijven, terwijl iedereen te maken krijgt met de gevolgen ervan!

Het geplande bedrijventerrein gaat ten koste van uw wandelgebied, uw stiltegebied, uw recreatiemogelijkheden, uw fietspaden, uw wandelroutes en uw leefgebied!

Dit is niet waar wij Winterswijkers voor kiezen!

 

Waarom deze petitie?

Er is nog relatief weinig bekendheid in Winterswijk over dit proces van een nieuw bedrijventerrein. Wij willen u een stem geven.

 

Wat willen we bereiken?

Wij willen dat de gemeente dit besluit terugdraait en er voor kiest om bedrijven en industrie in de bestaande bedrijventerreinen te laten groeien, door in te zetten op bedrijven die waarde toevoegen aan Winterswijk. Bedrijven zonder toegevoegde waarde zullen dan naar de provinciale bedrijventerreinen moeten uitwijken. Die zijn daar ook voor bedoeld.

Hiermee kan Winterswijk haar unieke landschap behouden en de gemeente een nog prettiger leefbestemming geven.  

 

De uitkomst van deze petitie bieden wij zo snel mogelijk aan de gemeenteraad aan. Als veel inwoners de petitie tekenen zullen ze die ongetwijfeld meenemen in hun besluitvorming.

Teken Deze Petitie!

15%
Handtekeningen: 1459
Doel Handtekeningen: 10000
Deze Petitie Is Gestart Door:

Job Leuning

Stuur Een Email

STOP HET FOKVERBOD OP SPHYNXEN

2283 Handtekeningen

STEUN HET AMSTERDAMSE MIEN RUYSPLANTSOEN

672 Handtekeningen

Verkeerstuin Utrecht ook in 2025 in beweging !!

178 Handtekeningen

Tekenen Promoten