Beleid hangjongeren

VOOR MINDER OVERLAST DOOR HANGJONGEREN
Wij, partijleden van de partij VEILIG 24, willen een beter en strenger beleid om de overlast van hangjongeren tegen te gaan. Het is ons doel om ervoor te zorgen dat dit maatschappelijk probleem wordt opgelost.

Onze partij richt ons op het welzijn van de mens. Wij willen dat ieder mens zich veilig voelt in zijn eigen wijk, in ons geval Brandevoort. Iedereen moet met een gerust hart over straat kunnen lopen, zonder enig gevoel van onveiligheid. Wij willen dat de inwoners op de autoriteiten kunnen vertrouwen. Deze autoriteiten moeten gezag en controle uitstralen. 

De autoriteiten moeten ervoor zorgen dat er geen overlast meer wordt veroorzaakt. Uit de cijfers en onze analyses blijkt dat het aantal incidenten met hangjongeren stijgt. Momenteel wordt er bijvoorbeeld veel overlast ondervonden op station Brandevoort. Als partijleden merken we dit zelf ook. Hangjongeren stelen en slopen hier fietsen, steken vuurwerk af en intimideren anderen. De wijkagent en andere autoriteiten doen te weinig aan dit probleem om het te stoppen. In de Politiewet is vastgelegd dat er ten minste één wijkagent moet zijn per 5.000 inwoners (art. 38a.1). Brandevoort heeft er maar één, terwijl deze wijk bijna 12.000 inwoners heeft! Op plekken als het station moet dus meer worden gehandhaafd, ook door de wijkagent(en).


Voorkomen is beter dan genezen. Daarom willen we niet alleen maar gaan handhaven, maar dit probleem ook in de kiem smoren. Ons doel is om ervoor te zorgen dat alle jongeren, inclusief de huidige hangjongeren, een fijne jeugd hebben. Er moeten meer plekken komen in de omgeving waar jongeren terechtkunnen. Dit stimuleert hangjongeren om niet op plekken als het station rond te gaan hangen. Hangjongeren moeten voorlichting krijgen hoe ze zinniger en leuker hun tijd kunnen besteden, bijvoorbeeld bij verschillende vereningen in de buurt. Het bevordert de mentale gesteldheid van de jeugd als ze bezig zijn met een passende hobby.

Lees verder onder de advertentie

Wij zijn voor:

  • Burgemeesters die een gebiedsverbod instellen voor jeugd die op straat voortdurend overlast veroorzaakt.
  • Meer handhaving op plekken waar veel overlast wordt ondervonden en hiermee een veiliger gevoel creëren voor alle buurtbewoners.
  • Het inzetten van ‘mosquitosystemen’ op plekken waar nodig. Het apparaat produceert voor jongeren een onaangenaam zoemgeluid, dat voor volwassenen veelal niet hoorbaar is. Het geluid is zo vervelend dat jongeren de plek mijden.
  • Het werken met buurtvaders, jongerenwerkers en straatcoaches.
  • Het creëren van nieuwe (hang)plaatsen voor jongeren op locaties die omwonenden weinig last bezorgen. 

Als u deze petitie tekent, steunt u ons in deze standpunten en helpt u mee om dit maatschappelijk probleem meer politieke aandacht te geven.

Stem vertrouwen. Stem VEILIG 24.

Teken Deze Petitie!

44%
Handtekeningen: 44
Doel Handtekeningen: 100
Deze Petitie Is Gestart Door:

VEILIG 24

Stuur Een Email

STOP HET FOKVERBOD OP SPHYNXEN

2283 Handtekeningen

STEUN HET AMSTERDAMSE MIEN RUYSPLANTSOEN

672 Handtekeningen

Verkeerstuin Utrecht ook in 2025 in beweging !!

163 Handtekeningen

Tekenen Promoten