Voor behoud van het hondenlosloopgebied De Haere

Wij vragen aan de Provincie Gelderland, de Gemeente Elburg en het Geldersch Landschap en Kastelen (GLK) om het hondenlosloopgebied De Haere te behouden en zo ook tegemoet te komen in de recreatieve behoefte van honden bezittende bezoekers, het jaar rond.

Alternatief kan zijn: een eventuele aanlijnplicht af te stemmen op de eigenlijke duur van het broedseizoen van 15 maart tot 15 juni, zoals het Sovon-rapport 2020/29 heeft bepaald.

Lees verder onder de advertentie

 

Wij: Recreanten en hondenbezitters vragen voor het behoud van het honden-losloopgebied De Zoom gelegen in gebied De Haere.

 

We constateren dat:

 • Het gebied De Zoom een druk bezocht en aantrekkelijk gebied voor recreatie is. Met veel uiteenlopende activiteiten, die bijdragen aan een sociaal en maatschappelijke functie,
 • Er voor het opheffen van het huidige losloopgebied geen onderbouwing is die aantoont dat de aanwezigheid van loslopende honden significant meer of minder “verstoren” dan de vele andere activiteiten die in het gebied plaatsvinden,
 • Het gebied De Zoom gelegen is aan de buitenrand van de Veluwe. Het daardoor, binnen de kaders van de Recreatiezonering, juist zeer geschikt is als recreatief-/hondenlosloop-gebied,
 • Er steeds minder plekken overblijven waar ontspannen met een loslopende hond recreëren mogelijk is.
 • Dat hondenbezitters zich in mogelijkheden nogal beknot voelen in de vrijheid.

 

En we verzoeken dan ook:

 • De Provincie Gelderland, de Gemeente Elburg en het GLK ons nu te horen en ook tegemoet te komen in de behoefte aan een losloopgebied,
 • Ook de hondenbezitter de ruimte te geven te recreëren,
 • Ons deze bewezen geschikte ruimte en vrijheid te gunnen, ook samen met andere recreanten,
 • Ons de mogelijkheid onze activiteit/ontspanning uit te voeren zoals vele andere dat wel kunnen blijven doen,
 • Het huidige losloopgebied per 15 maart 2024 te behouden,
 • Uw keus tot opheffen te herroepen

Petitie beëindigd

1290 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Ruud de Matter, Tom lebrechthausen

Stuur Een Email

Verkeerstuin Utrecht ook in 2025 in beweging !!

182 Handtekeningen

Geen Grote Evenementen in Park Oudegein!

3272 Handtekeningen

STEUN HET AMSTERDAMSE MIEN RUYSPLANTSOEN

673 Handtekeningen

Tekenen Promoten