STOP autoluwe proef binnenstad Sneek

Petitie ‘Werkgroep Autoluw Sneek’

 

Lees verder onder de advertentie

Wij, inwoners van Súdwest-Fryslân, roepen het college en de gemeenteraad op de STOPKNOP van de proef autoluwe binnenstad Sneek in te drukken en met onmiddellijke ingang deze proef te stoppen en terug te gaan naar het begin.

 

Met ingang van 2 januari jongstleden is deze autoluwe proef in Sneek gestart waarbij tussen 12.00 en 18.00 uur het doorgaande verkeer op de Singel, Prins Hendrikkade, Harinxmakade/Hooiblokstraat en Kleine Kerkstraat wordt gestremd door middel van een zogenaamde knip. Deze knippen zorgen ervoor dat in de omliggende wijken een niet te accepteren hoeveelheid verkeersbewegingen is ontstaan, die leiden tot onveilige situaties en overlast. Daarnaast heeft de proef tot gevolg dat het aantal consumenten aan de winkels in de binnenstad afneemt met als gevolg omzetdaling voor ondernemers. Omzetdalingen tot 30 procent zijn geen uitzondering.

 

Ook is de bebording vanaf de rondwegen naar en in de binnenstad niet op orde. Verkeersregelaars zouden aanvankelijk twee weken nodig zijn, maar ze blijven tot zeker eind maart aanwezig om de proef zoveel mogelijk in goede banen te leiden. Kortom de basis van de proef deugt niet!

 

Derhalve dient de proef met onmiddellijke ingang stopgezet te worden en vragen wij dringend het college en de raad om eerst te zorgen dat nut en noodzaak onomstotelijk vast komt te staan, de basis deugdelijk is en pas dan verder te gaan met kijken hoe men de binnenstad weer aantrekkelijk kan maken voor inwoners, bezoekers en ondernemers.

Teken Deze Petitie!

95%
Handtekeningen: 2858
Doel Handtekeningen: 3000
Deze Petitie Is Gestart Door:

Werkgroep autoluw Sneek

Stuur Een Email

Red Kinderboerderij de Waalrakkers

1315 Handtekeningen

Nieuwe speel tuin Lijsterbeslaan

105 Handtekeningen

Stem tegen flexwoningen in de Woudhoek

273 Handtekeningen

Tekenen Promoten