STOP HET FOKVERBOD OP SPHYNXEN

De overheid wil een uitsterfbeleid instellen voor naaktkatten/sphynxen.

 

Lees verder onder de advertentie

Sphynxen zijn normaal functionerende katten. Zij ondervinden geen enkel ongemak van hun haarloosheid. Sterker nog, zij hebben zich bijzonder goed weten aan te passen aan deze natuurlijke mutatie. Een sphynx heeft geen afwijkende gezondheidsproblemen ten aanzien van zijn harige variant en is prima in staat om goed te communiceren met zijn (harige) soortgenoten.

Al 60 jaar zijn sphynxfokkers actief bezig met dit ras, kosten nog moeite wordt er door de verantwoorde fokker gespaard om de gezondheid te waarborgen. Eindeloos worden de ouderdieren getest om ziekten en erfelijke afwijkingen te voorkomen. Al bijna een eeuw worden sphynxen als huisdier gehouden. Sphynx eigenaren/ dierenartsen/ fokkers omschrijven de kat als een vrolijke opgewekte energieke levenslustige kat welke graag interactie heeft met zijn huisgenoten waaronder ook de mens. De sphynx is een echte acrobaat die in sneltreinvaart moeiteloos en zonder ongelukken hoogtes weet te bereiken.

 

De overheid heeft op basis van enkele deskundigverklaringen en een gerechtelijke uitspraak in Duitsland besloten het fokken van sphynx katten te verbieden. Er zijn rapporten/onderzoeken beschikbaar, van o.a. een professor in de genetica, waarin geconcludeerd wordt dat de sphynx totaal geen hinder ondervind van zijn haarloosheid. Sterker nog ,deze rapporten stellen dat de sphynx een normaal functionerende kat is.

Met deze beslissing van de overheid worden de verantwoorde fokkers in een klap buiten spel gezet. Zoals altijd zal de illegale fok van sphynxen hoogtij gaan vieren met alle gevolgen van dien. De sphynx zal in een “broodfok” omgeving gefokt gaan worden waarvan algemeen bekend is dat daar een hoop dierenleed mee gemoeid is. De nieuwe eigenaren van dit soort katten zullen geconfronteerd worden met veel verdriet. En wat zeker ook niet onbelangrijk is dat de dierenartskosten de pan uit gaan rijzen.

 

Daarom vragen wij uw steun in onze strijd om het uitsterfbeleid ongedaan te laten maken waardoor er niet nog meer dierenleed zal plaatsvinden en dit bijzondere ras in goede gezondheid blijft bestaan.

U kunt uw steentje bijdragen door deze petitie te ondertekenen.

 

Alvast bedankt ook namens het geweldige sphynxras

The government wants to extinct nude cats/sphynxes.

 

Sphynxes are normally functioning cats. They do not experience any discomfort from their hairlessness. In fact, they have managed to adapt particularly well to this natural mutation. A sphynx has no health problems that differ from its furry counterpart and is perfectly capable of communicating well with its (furry) peers.

 

Sphynx breeders have been actively working on this breed for approximately 60 years , and the responsible breeder spares no effort to ensure its health. The parent animals are tested endlessly to prevent diseases and hereditary defects. Sphynxes have been kept as pets for almost a century . Sphynx owners/veterinarians/breeders describe the cat as a cheerful, energetic, high-spirited cat that likes to interact with its housemates, including humans. The sphynx is a real acrobat who can reach the highest places effortlessly and without accidents.

 

The Dutch government wants to extinct sphynx cats based on a single expert statement, in which no sphynx was present. On the other hand, there are reports/studies available, from, among others, a professor of genetics, which conclude that the Sphynx is not bothered at all by its hairlessness. In fact, these reports state that the Sphynx is a normally functioning cat.

 

With this decision by the NVWA, responsible breeders are suddenly side lined. As always, illegal breeding of sphynxes will become rampant, with all its consequences. The Sphynx will be bred in a ‘backyard breeding’environment, which is generally known to involve a lot of animal suffering. The new owners of these types of cats will be faced with a lot of sadness. And which is certainly not unimportant with veterinary costs that are going to skyrocket.


On behave of the Sphynx breed many thanks in advance.

Teken Deze Petitie!

6%
Handtekeningen: 2993
Doel Handtekeningen: 50000
Deze Petitie Is Gestart Door:

Saskia Derwig

Stuur Een Email

Nieuwe speel tuin Lijsterbeslaan

102 Handtekeningen

Steunbetuiging voor dansgezelschap de Stilte

2734 Handtekeningen

Red Kinderboerderij de Waalrakkers

1315 Handtekeningen

Tekenen Promoten