Gelijke behandeling ontvangers kinderalimentatie

Aan de leden van de Tweede Kamer,

 

Lees verder onder de advertentie

Wij, de ondertekenaars van deze petitie, roepen op tot een heroverweging van de huidige regeling omtrent de kinderalimentatie voor alleenstaande ouders in combinatie met de bijstand. Onder de huidige regelgeving worden alleenstaande ouders die een bijstandsuitkering ontvangen, onevenredig benadeeld. De kinderalimentatie, bedoeld als bijdrage in de kosten van opvoeding en verzorging van hun kinderen, wordt in mindering gebracht op de bijstandsuitkering. Dit staat in schril contrast met de behandeling van andere uitkeringen, zoals de WW, waarbij dit niet het geval is. Daarnaast ontvangen pleegouders die een pleegkind verzorgen hiervoor een vergoeding, maar wordt een eventuele bijstandsuitkering voor hen niet gekort. In tegenstelling tot alimentatie die alleenstaande ouders ontvangen wordt deze vergoeding voor pleegouders niet als inkomen gezien, terwijl dit bedrag kan oplopen tot duizenden euro’s per maand. Deze regeling ondermijnt het gelijkheidsbeginsel aangezien er sprake is van begunstigend beleid van bepaalde groepen ouders/verzorgers en is bovendien in strijd met verscheidene artikelen in het kinderrechtenverdrag, waarin onder andere staat dat kinderen niet het slachtoffer mogen worden van discriminatie en dat volwassenen te allen tijde beslissingen dienen te nemen die in het voordeel zijn van het welzijn en leef- en ontwikkelingsomgeving van hun kinderen.

 

Wij verzoeken de Tweede Kamer derhalve om:

1. De afschaffing van de verrekening van kinderalimentatie met de bijstandsuitkering.

2. Het invoeren van een rechtvaardige en uniforme behandeling voor alle soorten uitkeringen waarbij kinderalimentatie een onaangetaste aanvulling vormt op het inkomen van de verzorgende ouder.

 

Wij vertrouwen erop dat onze volksvertegenwoordigers deze kwestie met de urgentie en ernst zullen behandelen die het verdient. Samen kunnen en moeten we een systeem bouwen dat zowel rechtvaardig als ondersteunend is voor de mensen die de veiligheid en toekomst van onze kinderen waarborgen.

 

Teken Deze Petitie!

0%
Handtekeningen: 37
Doel Handtekeningen: 40000
Deze Petitie Is Gestart Door:

Stephanie

Stuur Een Email

TERRAS RESTAURANT RAFI PALMGRACHT

195 Handtekeningen

Boekenprijs: 21% btw, een waardeloos idee

3023 Handtekeningen

Tekenen Promoten